Sökning: "skyldigheter"

Visar resultat 6 - 10 av 698 uppsatser innehållade ordet skyldigheter.

 1. 6. Har din arbetsgivare uppfyllt det psykologiska kontraktet? : Arbetstagares uppfattning av till vilken grad arbetsgivaren uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Marielle Englund; Amanda Rogeholt; [2020]
  Nyckelord :psychological contract; employee and employer; length of employment; gender; psykologiska kontrakt; arbetstagare och arbetsgivare; anställningslängd; kön;

  Sammanfattning : Psykologiska kontrakt innefattar upplevelser av förväntningar och skyldigheter i den ömsesidiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Syftet med denna studie var att undersöka till vilken grad arbetstagare upplevde att deras arbetsgivare hade uppfyllt sin del av det psykologiska kontraktet. LÄS MER

 2. 7. Home States' Duty to Protect Human Rights - To what extent is Sweden requiring Swedish corporations to comply with human rights extraterritorially?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gisela Jönsson; [2020]
  Nyckelord :Public International Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : It has been argued that multinational corporations benefit from impunity when it comes to human rights violations due to inadequate corporate regulation in host states as well on the international level. Thus, there are three purposes of this thesis: first to examine to what extent states’ duty to protect human rights can be utilised to hold corporations accountable for human rights violations in their global activities. LÄS MER

 3. 8. Processuella överenskommelser och avtalsviten – En analys av vilken rättsverkan ett avtalsvite kopplat till ett avstående från domstolsprövning kan tillerkännas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Olenius; [2020]
  Nyckelord :processrätt; processuella överenskommelser; avtalsviten; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Every individual shall be entitled the right to have disputes regarding his civil rights and obligations brought before a court. Therefore, a statutory exemption is required for agreements waiving the right of access to a court. The requirement is expressed through the procedural nullity principle, i.e. LÄS MER

 4. 9. Demokratiuppdraget i Lgy70, Lpf94 och Lgy11 -Från nation och gemenskap till demokratiska rättigheter och skyldigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Marcus Lundkvist; [2020]
  Nyckelord :Democratic mission; democracy; upper secondary school; Sweden; curriculum; curriculum theory; didactic;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how the Swedish school’s democratic mission is expressed within three different curriculas from the Swedish upper secondary school aswell as what expectations the democratic mission put on the teachers. The study’s central purpose is centered around the following questions: "How is the school’s democratic mission expressed in Lgy70, Lpf94 and Lgy11?", "What kind of similarities and differences are there in the democratic mission between Lgy70, Lpf94 and Lgy11?" and "What expectations are put on the teacher from the democratic mission in Lgy70, Lpf94 and Lgy11?". LÄS MER

 5. 10. Övertid - lånad tid på arbetsmiljöns bekostnad? - En rättsvetenskaplig studie av arbetsgivarens rätt att beordra övertid i relation till skyldigheten att ansvara för arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tornerefelt; [2020]
  Nyckelord :Arbetstid; arbetsmiljö; övertid; beordrad övertid; självpåtagen övertid; arbetsledningsrätt; arbetsskyldighet; organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsbelastning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Arbetsgivarens möjlighet att beordra arbete på övertid är många gånger en nödvändighet för att verksamheten ska fungera. De senaste åren har det emellertid både rapporterats om ett högt övertidsuttag och en bristande psykosocial arbetsmiljö med hög arbetsbelastning inom flertalet branscher. LÄS MER