Sökning: "skyltprogram"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skyltprogram.

 1. 1. Plats för cykeln : en studie av cykelparkeringen och dess plats i den täta staden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hannes Angergård; Johanna Nordlund; [2016]
  Nyckelord :cykel; cykelparkering; stadsmiljö; urbanisering; cyklism; cyklistbeteende;

  Sammanfattning : Urbaniseringen och klimatkrisen är två fenomen som de senaste årtiondena ställt nya krav på våra städer. Stadskärnor förtätas och de allt mindre offentliga rummen måste innehålla allt fler funktioner. Samtidigt måste utsläppen minskas för att klara klimatkraven. LÄS MER

 2. 2. Kungsbackas norra entré

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Andrea Anderberg; [2010]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; Kungsbacka; vägarkitektur; stadsentré; ortsanalys; sekvensanalys; SWOT-analys; generella riktlinjer; gestaltning;

  Sammanfattning : Kungsbacka stad står inför en omfattande expansion. Kommunens vision är att staden skall växa och i framtiden präglas av en mer urban och förtätad stadsbild. LÄS MER