Sökning: "släckning"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet släckning.

 1. 1. Termisk rusning i litiumjonbatterier : En studie kring brand i litiumjonbatterier med fokus på räddningstjänstens insatser med vattenkylning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Scott; Albin Henning; [2021]
  Nyckelord :E-fordon; elbilar; räddningstjänst; kylning; släckning; litiumjonbatterier;

  Sammanfattning : Litiumjonbatterier är en kraftigt ökande energibärare som finns i allt från mobiltelefoner till datorer och elbilar. Användandet av dessa batterier är en nödvändighet i dagens energimarknad, och andelen elbilar ökar lavinartat år efter år. LÄS MER

 2. 2. Riskmoment vid släckning av brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :William Lif; André Sehlin; [2020]
  Nyckelord :Lithium-ionbatteries; hydrogen fluoride; firefighting techniques; battery fires; risks; hazards; Litium-jonbatterier; vätefluorid; brandsläckningsteknik; batteribrand; risker;

  Sammanfattning : Detta arbete söker att svara på vilka risker som måste beaktas vid bekämpningen av en brand i litium-jonbatterier ombord på fartyg. Antalet elbilar med denna typ av batterier ökar i popularitet och transporteras ofta via fartyg. LÄS MER

 3. 3. Implementation of an Arc Model for MV Network with Resonance Earthing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhannad Almulla; [2020]
  Nyckelord :Distribution system; electrical arc; high impedance fault; Petersen coil; resonance earth.;

  Sammanfattning : The most common fault type in electric power systems is the line to groundfault. In this type of faults, an electrical arc is usually developed. The thesispresents a mathematical model that describes the behavior of the arc during afault. LÄS MER

 4. 4. Restspänningsanalys av sätthärdat stål

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Joel Lehtinen; William Apelqvist; [2020]
  Nyckelord :16CrMnS5; case-hardening; residual stress; LPC; 16CrMnS5; sätthärdning; restspänning; LPC;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar restspänning i stålet 16MnCrS5 som uppkommer efter sätthärdning med traditionell uppkolning med släckning i olja och lågtrycksuppkolning med släckning i gas. Rapporten har ett fokus på restspänningar men behandlar även materialegenskaper generellt. LÄS MER

 5. 5. MIFO fas 1 inventering av förorenade områden i Eslövs kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Camilla Vidlund; [2020]
  Nyckelord :MIFO phase 1; risk assessment; fire station; mechanical workshop; PFAS; chlorinated solvent.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In this study, a risk assessment has been carried out at a closed fire station and a closed mechanical workshop in the Swedish municipality of Eslöv. The aim of this study is to investigate whether the activities at the sites may have caused pollution and assess how big a risk they pose to human health and the environment. LÄS MER