Sökning: "släkt ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden släkt ekonomi.

 1. 1. Hederskultur i Sverige… : Att leva med hederskultur som unga kvinnor i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sonja Sarkis; [2017]
  Nyckelord :hedersvåld; kvinnor; samhälle; förtryck; våld;

  Sammanfattning : The essay describes what honor-related violence is and means. There is a perception that honor-related violence only involves physical violence, but the truth is that the physical is only a fraction. In Sweden, there is two big cases of honor killings, Fadime and Pelas. LÄS MER

 2. 2. Att leva mer med mindre : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar barnfamiljers agerande på C2C-marknaden online

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ofelia Arencibia; Frida Söderling; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare och digitaliseringen har möjliggjort att den numera till stor del äger rum på internet. Vi har studerat barnfamiljers agerande på C2C-marknaden (consumer-to-consumer) online, där vi utgått från världens största sociala media, Facebook, för vår enkätundersökning. LÄS MER

 3. 3. Hyressättningsprocessen efter omfattande renoveringar : hur den påverkar de berörda hyresgästernas välmående

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Rasmus Henriksson; Albin Kopp; [2016]
  Nyckelord :Renoviction; Swedish million homes programme; tenants well-being; gentrification; displacement; rent-setting process; anxiety; Renovräkning; miljonprogrammet; hyresgästers välmående; gentrifiering; bortträngning; hyressättningsprocessen;

  Sammanfattning : In recent years, the number of renovations of apartment buildings from the Swedish million homes programme has increased significantly. The renovations have resulted in major increases in standard of the apartments built half a century ago, and has thus resulted in substantial rent increases. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors deltagande i mammografiscreening - Vilka faktorer påverkar kvinnans beslut?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sandra Ring; Daniela Nygård; [2015-06-22]
  Nyckelord :Mammography; women; experiences; information; participation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor världen över. I Sverige får varje år fler än 8000 kvinnor besked om att de drabbats av bröstcancer. Sedan mitten av 1990-talet kallas alla svenska kvinnor mellan 40-74 år regelbundet till mammografiscreening. LÄS MER

 5. 5. Konsumentbeteende för barnmat i Kina : faktorer att överväga inför expansion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ria Zhang Jin; Caroline Hasl; [2015]
  Nyckelord :Consumer behavior; consumer attitudes; marketing; baby food; infant formula; China; Konsumentbeteende; konsumentattityder; marknadsföring; barnmat; mjölkersättning; Kina;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka konsumentbeteendet för barnmat i Kina som i sintur ledde till identifierade faktorer som svenska företag bör ta hänsyn till när de funderar på enexpansion till Kina. På grund av säkerhetsbrister i barnmaten i Kina så finns det en ökadefterfrågan för utländsk barnmat som lett till potential för många företag. LÄS MER