Sökning: "slöja"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet slöja.

 1. 1. EN AVSLÖJANDE BILD? En experimentell studie om huvudvida inställning gentemot ett turkiskt medlemskap i EU påverkas av en för landet icke-represemtativ bild.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Demet Alsancak; [2018-05-04]
  Nyckelord :Experiment; Orientalism; European Union; Turkey; RAS-model; Political Awareness;

  Sammanfattning : Turkiets skrev på ett associationsavtal med EEG år 1959, ansökan om medlemskap lämnades in 1987 och förhandlingar om medlemskap påbörjades 2005. EU har ibland beskrivits som en kristen, vit klubb och tidigare forskning visar tendenser på att det egna jaget i länder som Frankrike och Storbritannien definieras utifrån skapandet av ”den andre”. LÄS MER

 2. 2. Bortom en ridå av fördomar : Elevers erfarenheter av att bära slöja i svensk skola och deras tankar kring feminism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Lind; [2018]
  Nyckelord :veil; school; multiculturalism; multicultural education; feminism; postcolonial feminism; slöja; skola; mångkultur; interkulturell pedagogik; feminism; postkolonial feminism;

  Sammanfattning : This study examines what experiences female, Muslim pupils have of wearing veil in the Swedish school and their thoughts about the veil and feminism. The method used is a qualitative semi structured interview study based on six pupils at an upper secondary school in south Sweden. LÄS MER

 3. 3. Slöjan i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Meldina Delic; [2018]
  Nyckelord :mänskliga rättigheter; minoriteter; feminism; islam; slöjan;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras multikulturalismen i dagens Sverige och med fokus på kvinnor med slöja. Slöjan har varit väldigt uppmärksammad i media under flera år i västerländska medier. Vissa länder har förbjudit slöjan i t.ex. LÄS MER

 4. 4. ATT BÄRA SLÖJA I SKOLAN : - En studie om några unga muslimska kvinnors slöjbärande i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Wictoria Dahl; [2018]
  Nyckelord :Klädstilar; muslim; slöja;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket är klädsel något som normalt bestäms av individen själv men hur fria är unga muslimska kvinnor i dagens svenska skola i sina klädval? I den här kvalitativa fallstudien vill jag under-söka hur några muslimska unga kvinnor resonerar kring sina klädval och klädstilar i skolan. Resultatet visar att de muslimska tonårsflickorna har skapat sin identitet kring sitt slöjbärande och att de inom gruppen har olika sätt att bära sin slöja. LÄS MER

 5. 5. Muslimska kvinnor i det svenska samhället : En kvalitativ intervjustudie om fem muslimska kvinnors upplevelser av det svenska samhällets bemötande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Mirela Ugljanin; [2017]
  Nyckelord :Islam; Woman; Religion; Prejudices; Hijab; Veil; Qualitative analysis; Interviews; Islam; Kvinna; Religion; Fördomar; Hijab; Slöja; Kvalitativ analys; Intervjuer;

  Sammanfattning : In this study, a specific group of religiously active Muslim women is investigated about how they are treated in Swedish society and what they consider the role of women in Islam. Predictions that Islam would be a women-threatening religion is common in the media, but also among the majority of Sweden's population, according to respondents in this study. LÄS MER