Sökning: "slöjd återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden slöjd återbruk.

 1. 1. DEN EMOTIONELLA TEXTILEN En kvalitativ studie av känslor vid återbruk av textilier med affektionsvärde

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linda Jansson; [2019-06-25]
  Nyckelord :affective textile; reusing textile; sustainable textile; textilt återbruk; affektionsvärde;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2019, 180 hpGrundnivå2019:8.... LÄS MER

 2. 2. Återbruk och undervisning : En kvalitativ studie av kombinationen textilslöjd och miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Karin Åslund; [2016]
  Nyckelord :Bomull; textil konsumtion; textil avfallshantering; hållbar utveckling; Lgr 11;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för uppsatsen har varit att söka fakta gällande miljöfrågor som rör bomullsmaterialet och textil avfallshantering. Detta som starkt argument för arbetsmomentet återbruk i textilslöjden. LÄS MER

 3. 3. Textilt återbruk : En studie om elevers och lärares attityder till hållbar utveckling i textilslöjden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helena Karlsson; [2016]
  Nyckelord :textilslöjd; textilt återbruk; hållbar utveckling; intervju; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka textillärares och elevers reflektioner kring textilt återbruk i vardagen och i textilslöjden. Textilt återbruk är ett begrepp som används i samband med att begagnade kläder och textilier återanvänds till nya produkter. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling på slöjden : Nyutbildade slöjdlärare om hållbar utveckling på skolslöjden

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Jenny Andersson; [2015]
  Nyckelord :slöjd; hållbart lärande; hållbar utveckling; miljö; Lgr 11; återbruk;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att jämföra diskurser med nyutbildade slöjdlärares resonemang om skolslöjd och hållbar utveckling. Detta gjorde jag genom att utföra en semistrukturerad intervjustudie där fem nyutbildade slöjdlärare ingick. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling i ämnet slöjd : En kvalitativ studie ur ett slöjdlärarperspektiv

  L3-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Linda Norberg; [2013]
  Nyckelord :ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet; social hållbarhet; kulturell hållbarhet; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att undersöka hur ett urval slöjdlärare tar sig an hållbar utveckling inom respektive slöjdinriktning i skolan. De frågeställningar jag utgår ifrån behandlar lärarnas förhållningsätt till begreppet och traditioner som finns inom respektive slöjdart samt förutsättningar utifrån materialen. LÄS MER