Sökning: "slöjd analys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden slöjd analys.

 1. 1. Slöjd för alla : en fenomenografisk analys och komparativ studie av Hemslöjdens butik och Svensk Hemslöjd

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kultur och estetik

  Författare :Frida Nyman; [2018]
  Nyckelord :storytelling; Slöjd; hemslöjd; fenomenografi; försäljning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka en del av faktorerna som ledde till att Stockholms läns hemslöjdsförenings butik Hemslöjdens butik avvecklades. Genom fenomenografisk intervju som metod görs en komparativ studie mellan Hemslöjdens butik och butiken Svensk Hemslöjd om faktorerna bakom avvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Elevers upplevelse av bedömningsmatriser i ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Natallia Venher; [2016]
  Nyckelord :bedömningsmatriser; bild; elevperspektiv; formativ bedömning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att försöka förstå hur elever uppfattar användning av bedömningsmatriser i undervisningen av ämnet Bild. En traditionsbunden syn på bildämnet samt otydliga bedömningskriterier gör det emellertid svårt att utföra adekvata bedömningar. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring inom slöjd och hantverk En analys av olika inlärningssituationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Tingström; [2014-07-02]
  Nyckelord :tacit knowledge; crafts; knowledge; learning style; Knowledge transfer;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2014:37Kunskapsöverföring inom slöjd och hantverkEn analys av olika inlärningssituationer.... LÄS MER

 4. 4. Slöjda med mening : En studie om hantverkets ideologiska drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Estetiska avdelningenFilosofiska fakulteten

  Författare :Erika Husberg; [2014]
  Nyckelord :Hantverk; slöjd; ideologi; motståndsrörelser; craftivism;

  Sammanfattning : Syftet är att genom en textanalys undersöka hur konsthantverk används och tolkas som ideologiska och politiska budskap. Fokus ligger på fyra olika tematiker nämligen DIY – Do ityourself, craftivism, välgörenhet och miljöfrågor. LÄS MER

 5. 5. Slöjd, hantverk och formgivning : En studie av tidigare studenters syn på utbildningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Fredrik Håkman Grann; [2014]
  Nyckelord :Utbildning; Praktik; Teori; Kvalitativ; Intervju; Student; Slöjd; Hantverk; Formgivning;

  Sammanfattning : Kan vi lära oss något av tidigare studenters syn på en utbildning?Syftet med arbetet är att undersöka hur tidigare studenter på programmet Slöjd, hantverk och formgivning idag ser på sin studietid och utbildning. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, där fokus ligger på personlig kontakt och därmed deras enskilda syn och tanke på utbildningen och studiesituationen. LÄS MER