Sökning: "slöjd tekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden slöjd tekniker.

 1. 1. Skaft i Skolan : En studie om tånge som förutsättning för sammanfogningsteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Vera Lovisa Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slöjdprocess; Kreativitet; Skaftning; Tånge; Kniv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sammanfogningsmöjligheterna mellan skaft och redskap med tånge som förutsättning. Följande frågor ställs i rapporten: Hur kan skaft och redskap sammanfogas med hjälp av tånge?  Hur kan man förstå de praktiska dilemman och möjligheter som uppstår när man ska sammanfoga ett skaft och en tånge? För att svara på frågorna tillverkade jag fyra skaft efter skriftliga instruktioner, och applicerade sedan de kunskaper jag förvärvat i tillverkandet av ytterligare åtta skaft. LÄS MER

 2. 2. Sy ihop : Vilka skillnader uppstår när samma mönster sys upp i olika tyger?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Pauline Berglund; [2020]
  Nyckelord :Dräkthistoria; 1940-talsmode; mönsterändringar; klädsömnad; slöjd;

  Sammanfattning : När man syr efter mönster står det ofta angivet vilken typ av tyg som bör användas. Är man oerfaren i sömnad kan det vara svårt att veta varför just dessa tyger rekommenderas. Syr man i ett annat tyg än vad som föreslås av mönstertillverkaren kan det krävas mönsterändringar och anpassningar av sömnadsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Mening utan ordning. : En undersökning av dekorativa textila tekniker som semiotisk resurs.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Heidi Svärd; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; Semiotik; Slöjd;

  Sammanfattning : Textila rutor skapas med material och tekniker från textilslöjden med syfte att bilda enheter med möjligheter att verka som semiotiska resurser och främja kommunikation inom slöjden. Genom undersökning konstaterar jag att man inom slöjden behöver ett lämpligare semiotik begrepp, nämligen slöjd-semiotik. LÄS MER

 4. 4. Osynligt lärande i slöjdämnet ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ann-Sofie Grentzmann; [2019]
  Nyckelord :Slöjd; slöjdämnet; kreativitet; Lgr11; slöjdprocess; motivation; slöjdspråk; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Min ambition är att få ett perspektiv på hur elever upplever och ger uttryck för lärandet i slöjd.Empirin består av intervjuer med 8 elever och har analyserats med två olika analysverktyg. LÄS MER

 5. 5. Estetiska ämnen i grundsärskolan : En studie om undervisning och lärande i bild, drama och slöjd för elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Sjöqvist; [2015]
  Nyckelord :estetiska ämnen; estetiska lärprocesser; grundsärskola; bild; drama; slöjd; utvecklingsstörning; hörselskada dövhet; fallstudie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utveckla kunskaper om förutsättningar för lärande inom det estetiska ämnesområdet i grundsärskolan för elever med kombinationen utvecklingsstörning och hörselskada/dövhet. I studien undersöks vilka undervisningsstrategier som används av lärare i bild, drama och slöjd. LÄS MER