Sökning: "slöjdebatt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet slöjdebatt.

 1. 1. Att bära eller inte bära slöja, en fri- och rättighet? - En undersökning av slöjförbudet och konstruktionen av den muslimska kvinnan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nora Fatih; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; statsrätt; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay is inspired by the debate in Sweden today, about whether a ban on veiling should be introduced in the Swedish preschools and elementary schools. With a criminal-law perspective, this essay examines motions filed by political advocates for a ban and evaluates the compatibility of their arguments to Nils Jareborg's and Claes Lernestedt's criminalization principles. LÄS MER

 2. 2. Projekt: Slöjan : en undersökning av trender i den svenska sjaldebatten speglad mot sjaldebatten i Frankrike och Storbritannien

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Cecilia Lindvall; [2010]
  Nyckelord :Islam; veil; muslim women; politics; religion; secularism; multiculturalism; freedom of religion; the veil debate; integration; islam; slöja; slöjdebatt; sjal; sjaldebatt; muslimska kvinnor; muslimer; religion; politik; integration; integrationspolitik; sekularism; religionsfrihet; multikulturalism;

  Sammanfattning : The title of this essay is Project: The Veil – an investigation of the trends in the Swedish veil debate compared with the veil debate in France and Great Britain written by Cecilia Lindvall. The purpose of the paper is to analyze how the argument has been conducted by the Swedish politicians from the time when the veil was first recognized in Swedish media up until today. LÄS MER