Sökning: "slöjdlärare"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet slöjdlärare.

 1. 1. Repslagning - samarbete och aktionsforskning i skolslöjden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sabina Antonsson; [2023-04-18]
  Nyckelord :slöjd; grundskola; samarbete i slöjden; repslagning; ramfaktorer; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Denna studie belyser slöjdlärares resonemang vid samarbete mellan slöjdens olika materialinriktningar med repslagning som gemensamt arbetsområde. Studien undersöker även på vilka sätt elever upplever slöjdämnet vid arbete med repslagning i skolslöjden före respektive efter detta arbetsområde. LÄS MER

 2. 2. Slöjd på lika villkor? En enkätstudie om fysiska anpassningar i slöjdundervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Elisabeth Bylund; [2023-01-25]
  Nyckelord :Fysisk anpassning; Likvärdighet; Slöjd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur slöjdlärare ser på och arbetar med fysiska anpassningar. För att få en överblick kring hur arbetet med denna form av anpassningar ser ut bland slöjdlärare har en enkät skickats ut med frågor som rör olika typer av fysiska anpassningar. LÄS MER

 3. 3. Utan relationer går det inte! En kvalitativ intervjustudie om hur slöjdlärares ledarskap påverkar studiero och ett likvärdigt lärande i slöjdundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Lovisa Åsén; [2023-01-25]
  Nyckelord :Lärare; Ledarskap; Likvärdighet; Studiero; Slöjd; Slöjdlärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate how craft teachers' leadership can promote a calm environment conducive to learning and students' equivalent opportunities for learning in the crafts subject in Swedish elementary schools. The work is based on semi-structured interviews and six crafts teachers participated in the qualitative study. LÄS MER

 4. 4. Att slöjda ute. En kvalitativ enkätstudie om slöjdlärares användning av och uppfattningar om utomhusundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Tea Sylwan; [2023-01-25]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Slöjd; Utomhuspedagogik; Didaktik; Autentisk lärmiljö;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet syftar till att undersöka slöjdlärares användning av utomhusundervisning, genom vilka platser de använder sig utav och hur, vilka lärandemål de använder sig av och hur de relaterar till kursplanen för slöjd och vilka möjligheter och hinder de ser med utomhusundervisning i jämförelse med i klassrummet. Data samlades in med en kvalitativ enkät, som besvarades av 22 slöjdlärare. LÄS MER

 5. 5. SLÖJDMATERIALET SOM LÄROMEDEL : En kvantitativ och kvalitativ studie om materialkunskap och undervisning i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Viktoria Nässlin; [2023]
  Nyckelord :slöjd; materialkännedom; träslag; undervisningsinnehåll; lärande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om materialkunskap och undervisning. Studiens syfte var att få en djupare förståelse hur slöjdlärarna undervisar om trämaterial i slöjdundervisningen samt synliggöra hur eleverna representerar kunskapsområden som materialets ursprung, egenskaper, kvalité och miljöpåverkan. LÄS MER