Sökning: "slöjdprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet slöjdprocess.

 1. 1. ANALYS OCH VÄRDERING I SLÖJDEN : Utvecklande eller ett nödvändigt ont?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Theresa Wallentin; [2021]
  Nyckelord :slöjdprocess; lärande; fördjupad kunskap;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur slöjdlärare arbetar med elevers analys och värdering av den egna arbetsprocessen i slöjd. Undersökningen är gjord med kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer med förutbestämda frågor. LÄS MER

 2. 2. Trä och textil i samma form : Ett sökande efter likheter som förenar slöjdens material

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Lisa-Maria Tjärnstig; [2021]
  Nyckelord :sloyd; slöjd; materialkombinationer; läroplan;

  Sammanfattning : För att förstå hur läroplanens syfte i slöjd kan fungera för hela ämnet, söker jag likheter i upplevelse och genomförande i arbetsprocessen med både hårda och mjuka slöjdmaterial. Undersökningen syftar även till att arbeta materialöverskridande på ett utforskande sätt. LÄS MER

 3. 3. Att möta ett träd : En undersökning av intra-aktion i relation till kunskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Amanda Ejnar Kingfors; [2021]
  Nyckelord :slöjd; materiell agens; intra-aktion; kunskapande; processens dialog; transaktant; hållbarhet; zero waste;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att utforska kunskapande processer med fokus på materiell agensoch intra-aktion genom analys av en slöjdprocess med en nyfälld björk. Målet är att försökasynliggöra hur icke-hierarkiska intra-aktioner i en slöjdprocess kan se ut, genom att studerasamhandling, ömsesidighet, agens och maktstrukturer. LÄS MER

 4. 4. Meditation, kamp eller mittemellan? : En materialnära undersökning om slöjdens processer och uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Hanna Ruijsenaars; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; uttryck; trähantverk; dynamiskt förlopp; LGR 11;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att vidga begreppsapparaten för att diskutera skolslöjdens processer och estetiska uttryck. Jag har sökt besvara följande frågeställningar:      Hur kan en slöjdprocess beskrivas enligt teorin om ett dynamiskt förlopp? Hur kan tillverkarens hållning bli synlig som ett estetiskt uttryck i ett slöjdföremål? Jag har gjort det genom att tillverka åtta lådor i trä, ibland med inslag av metall. LÄS MER

 5. 5. Skaft i Skolan : En studie om tånge som förutsättning för sammanfogningsteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Vera Lovisa Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slöjdprocess; Kreativitet; Skaftning; Tånge; Kniv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sammanfogningsmöjligheterna mellan skaft och redskap med tånge som förutsättning. Följande frågor ställs i rapporten: Hur kan skaft och redskap sammanfogas med hjälp av tånge?  Hur kan man förstå de praktiska dilemman och möjligheter som uppstår när man ska sammanfoga ett skaft och en tånge? För att svara på frågorna tillverkade jag fyra skaft efter skriftliga instruktioner, och applicerade sedan de kunskaper jag förvärvat i tillverkandet av ytterligare åtta skaft. LÄS MER