Sökning: "slack"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet slack.

 1. 1. A Fight to Survive Lockdown - A multiple case study on how firms in the hospitality industry have responded to the effects of Covid-19

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Knutzen; Synne Solberg; [2021-11-12]
  Nyckelord :Crisis management; Covid-19; hospitality industry; resilience; retention; strategy; structure; ideology; slack;

  Sammanfattning : This paper attempts to explore the theoretical dimensions of crisis management with an abductive approach using the Covid-19 pandemic’s effect on the hospitality industry as the main source for secondary as well as primary sources. Interviews were conducted in Sweden, Korea, and Hawaii to compare different firms' response to the ongoing crisis as well as governmental lockdowns. LÄS MER

 2. 2. Constructing an Explorative Approach for a New Reality: Ambidexterity in a Real Estate Context - A qualitative study at Castellum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Fransson; Joel Rosman; [2020-06-22]
  Nyckelord :Exploration; Exploitation; Ambidexterity; Legitimacy; Established firms; Real estate industry;

  Sammanfattning : The real estate industry in Sweden has historically performed well with similar actors and behaviours on the market. This has resulted in a slack change of adapting the industry to the society’s new trends and behaviours, e.g. LÄS MER

 3. 3. About tricks, sensations and relationships- A collection of thoughts on performing, exhibiting skill and creating in contemporary circus.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Moa Julia Asklöf Prescott; [2020-06-02]
  Nyckelord :Contemporary circus; social psychology; physical theatre; slack rope; street shows; stage art; audience interaction; performance;

  Sammanfattning : This is a reflection and exploration of creation as a contemporary circus artist today, from the point of view of the same (I am a rope walker). To give myself a compass during the research I have worked with a few questions: What is the function of the trick? How do I and other artist relate to our creating selves and bodies? And how can we use knowledge from other fields such as marketing- and social psychology or service side jobs, to look at our creation from another angle? These questions are explored through looking into marketing- and social psychology, the words of other creators, doing interviews and looking at the way I interact with the practice myself. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror att det ser rätt bra ut utan att veta exakt" : En intervjustudie om domarbrist och svensk fotbolls domarorganisation

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Törner; [2020]
  Nyckelord :Football; soccer; referee; referee committee; organization; Swedish Football Association; Fotboll; domare; domarkommitté; organisation; Svenska Fotbollförbundet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Den här studiens syfte är att undersöka eventuell domarbrist i Sverige samt svensk fotbolls domarverksamhet på distriktsnivå kopplat till makt och ledarskap, representation och organisation, allt med grund i frågeställningen om domarbrist finns eller inte. Frågeställningarna som studiens resultat baseras på lyder som följer: -       Är det domarbrist i Sverige, och vad innebär det i så fall för verksamheten? -       Vilka bakgrunder finns representerade bland studiens respondenter? -       Vilka eventuella utmaningar står distrikten inför kopplat till representation? -       Vem bär ansvaret för hur distriktsverksamheten bedrivs ur distriktens perspektiv? -       Hur vill distrikten utveckla sina domarverksamheter framöver? Metod För att kunna besvara studiens frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta domarkommittéordförande från olika distrikt inom svensk fotboll, rekryterade genom ett handplockat urval. LÄS MER

 5. 5. The use of Slack as a social media in higher education : Students perceptions of advantages and disadvantage of Slack during learning process

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Shahrzad Darvishi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER