Sökning: "slaggrus"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet slaggrus.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Slagg - en koldioxidsänka? En studie av karbonatisering i slagg från förbränning av hushålls- och industriavfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Josefin Johansson; Katarina Lönnebo Stagnell; [2016]
  Nyckelord :carbon dioxide uptake; carbonation; CCUS. Bottom ash; CCS; avfallsförbränning; resursutnyttjande; slaggrus; pH; fukthalt; koldioxidupptag; Slagg; Karbonatisering; moisture content; use of resources; incineration of waste; MSWI; CCUS.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : From incineration of industrial- and household waste bottom ash is generated. A large volume of bottom ash is generated yearly in both Sweden and Europe. The natural carbonation process, which involves a reaction between carbon dioxide and calcium in the material, is initiated when the bottom ash reaches contact with air. LÄS MER

 3. 3. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :slaggrus; avfallsförbränning; deponitäckning; återanvändning; anläggningskonstruktioner; förstärkningslager;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production of ashes. The bottom ash has for many years been used as construction material in landfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to find another beneficial use for the ash. LÄS MER

 4. 4. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production ofashes. The bottom ash has for many years been used as construction material inlandfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to findanother beneficial use for the ash. LÄS MER

 5. 5. Användning av slaggrus från avfallsförbränning i anläggningskonstruktioner (Kartläggning av erfarenheter)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Daniel Olsson; [2012]
  Nyckelord :Slaggrus; avfall; biprodukt; anläggningskonstruktioner; totalhalt på tungmetaller; enkätundersökning; länsstyrelser; kommuner; mindre än ringa föroreningsrisk; ringa föroreningsrisk; mer än ringa föroreningsrisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att stimulera och öka en miljömässigt säker användning av slaggrus i anläggningskonstruktioner utanför deponiområden. I examensarbetet har en omfattande enkätundersökning utarbetats. Sammanlagt svarade 16 slaggrusproducenter, 16 länsstyrelser och 14 kommuner på enkätundersökningen. LÄS MER