Sökning: "slaggrus"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet slaggrus.

 1. 1. Slagg - en koldioxidsänka? En studie av karbonatisering i slagg från förbränning av hushålls- och industriavfall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Josefin Johansson; Katarina Lönnebo Stagnell; [2016]
  Nyckelord :carbon dioxide uptake; carbonation; CCUS. Bottom ash; CCS; avfallsförbränning; resursutnyttjande; slaggrus; pH; fukthalt; koldioxidupptag; Slagg; Karbonatisering; moisture content; use of resources; incineration of waste; MSWI; CCUS.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : From incineration of industrial- and household waste bottom ash is generated. A large volume of bottom ash is generated yearly in both Sweden and Europe. The natural carbonation process, which involves a reaction between carbon dioxide and calcium in the material, is initiated when the bottom ash reaches contact with air. LÄS MER

 2. 2. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :slaggrus; avfallsförbränning; deponitäckning; återanvändning; anläggningskonstruktioner; förstärkningslager;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production of ashes. The bottom ash has for many years been used as construction material in landfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to find another beneficial use for the ash. LÄS MER

 3. 3. Avsättningsmöjligheter för slaggrus från avfallsförbränning vid Åmotfors Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Anna Laggren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The incineration of waste is steadily increasing in Sweden and so is the production ofashes. The bottom ash has for many years been used as construction material inlandfills. Now many of the nation's landfills are closed and there is a great need to findanother beneficial use for the ash. LÄS MER

 4. 4. Användning av slaggrus från avfallsförbränning i anläggningskonstruktioner (Kartläggning av erfarenheter)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Daniel Olsson; [2012]
  Nyckelord :Slaggrus; avfall; biprodukt; anläggningskonstruktioner; totalhalt på tungmetaller; enkätundersökning; länsstyrelser; kommuner; mindre än ringa föroreningsrisk; ringa föroreningsrisk; mer än ringa föroreningsrisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att stimulera och öka en miljömässigt säker användning av slaggrus i anläggningskonstruktioner utanför deponiområden. I examensarbetet har en omfattande enkätundersökning utarbetats. Sammanlagt svarade 16 slaggrusproducenter, 16 länsstyrelser och 14 kommuner på enkätundersökningen. LÄS MER

 5. 5. Ämnestransport med grundvatten i hydrogeologiska typmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Björn Winnerstam; [2005]
  Nyckelord :Groundwater; geohydrology; hydrogeological type settings; contaminant transport; environmental impact; surface water; MSWI bottom ash.;

  Sammanfattning : Certain types of waste, e.g. bottom ash originating from municipal solid waste incineration (MSWI bottom ash) can be used as road construction materials. A potential problem is the possibility of substances leaching out of the road and spreading in the surrounding groundwater. LÄS MER