Sökning: "slaghastighet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet slaghastighet.

 1. 1. Slagens påverkan på accelerationer hos huvudet vid lågintensiv sparring hos tävlande ungdomsboxare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonathan Hörnberg; [2020]
  Nyckelord :Boxing; sparring; head injuries; guard; Boxning; skaderisker; sparring; guard;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka translationella accelerationer och rotationsaccelerationer hos huvudet vid lätt sparring hos manliga ungdomsboxare samt hur dessa påverkas av slagens acceleration, hastighet, slagteknik, träffområde och blockerande guard.MetodUrvalet baserades på fyra manliga ungdomsboxare tillhörande viktklass -60 kg och -77 kg. LÄS MER

 2. 2. Boxares förmåga att slå slag med förbestämda slagintensiteter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Åkerman Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Boxing; Sparring; Escalation; Punch; Acceleration; Speed; Boxning; sparring; eskalering; slaghastighet; slagacceleration;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är att undersöka boxares förmåga att slå slag med givna intensitetsnivåer mot en boxningssäck. Vidare syftar studien till att undersöka boxares förmåga att hålla en förbestämd submaximal intensitsnivå vid sparring.MetodFyra boxare deltog i studien. LÄS MER

 3. 3. State estimation of motorcycle fork : A Kalman filter, accelerometer and pressure sensor approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :NICLAS BERGLIND; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A concept for estimation of the states of a motorcycle front fork, stroke and stroke speed, have been developed utilizing a Kalman filter, pressure sensor and accelerometers. The concept development involved sensor and suspension system modeling, Kalman filter setup and tuning, sensor mounting and sensor bracket fabrication, and data recording in a dynamometer and on the road. LÄS MER