Sökning: "slagkärna"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet slagkärna.

  1. 1. När på slaget ska vi musicera? : En uppsats om ensemblers olika tajming i förhållande till dirigentens slag samt vilka faktorer som påverkar detta.

    Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

    Författare :Tove Åhrman; [2019]
    Nyckelord :dirigering; tajming; timing; slagkärna; konsertmästare; kördirigering; orkesterdirigering; kyrkomusik;

    Sammanfattning : .... LÄS MER