Sökning: "slaglängd"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet slaglängd.

 1. 1. Beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska manöverdon : En experimentell och teoretisk studie av beteendet för pneumatiska cylindrar samt manöverdon

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system; Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Gustav Rydén; Fredrik Anarp; [2020]
  Nyckelord :pneumatics; cylinder; piston; pneumatic; actuator; modell; calculation; mathematical; system; air; polytropic exponent; polytropic; pressure; chamber; supply; stroke; time; length; stroke time; stroke length; C value; pneumatik; cylinder; pneumatisk; pneumatiska; kolv; manöverdon; beräkningsmodell; matematisk; modell; system; luft; polytropexponent; polytropisk; process; kammartryck; cylinderkammare; tryck; matningstryck; C-värde; slagtid; slaglängd;

  Sammanfattning : Denna rapport redogör framtagningen av en beräkningsmodell för slagtider av pneumatiska cylindrar och manöverdon. Slagtiderna för ett manöverdon kan bestämmas genom experimentella tester. För att underlätta och minska tiden som krävs i samband med testerna skapas en beräkningsmodell som presenterar teoretiska värden för slagtiderna. LÄS MER

 2. 2. Konceptframtagning av kap- & gripverktyg till fjärrstyrda demoleringsrobotar : Vid Brokk AB i Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Aron Norman; [2020]
  Nyckelord :Produktutveckling; Koncept;

  Sammanfattning : Brokk AB utvecklar och tillverkar marknadsledande rivningsrobotar som avser att effektivisera demolering samt säkerställa att arbetet utförs på ett säkert sätt. Dessa maskiner kan utrustas med olika verktyg för att utföra olika jobb. LÄS MER

 3. 3. Stopp För Mekansiskt vevbord

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling; Jönköping University/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Filip Anderfelt; Filip Svensson; [2020]
  Nyckelord :Konstruktion; mekanik; vevbord; maskinelement; kugghjul;

  Sammanfattning : ROL Ergo is a company that manufactures and develops height-adjustable tables. Their product line-up consists mainly of electrically operated tables, but also a small-scale of tables where the height is determined by a hand-driven crank. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av dämpningsmekanism för att förhindra återtändning av ljusbåge i vakuumbrytare för högspänningsnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Erik Walfridsson; Johannes Fröst; [2019]
  Nyckelord :Vakuumbrytare; Högspänning; Återtändning; Dynamiskt system; Mekanisk dämpning; Fjäderkonstant; Dielektrisk styrka; Elektrisk fältstyrka; Matlab; GNU Octave; Matematisk modell;

  Sammanfattning : Vakuumbrytare som utsätts för höga kortslutningsströmmar (kA) kan förstöras om den rörliga kontaktdelen i brytaren studsar tillbaka för långt efter att den har nått sitt ändläge. Detta p.g.a. LÄS MER

 5. 5. Electrification of valve system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mathias Nordqvist; Olle Svensson; [2019]
  Nyckelord :Mechatronics; Actuator; Solar system; MQTT; Valve control; Mekatronik; Aktuator; Solcellssystem; MQTT; Ventilstyrning;

  Sammanfattning : This report is going to investigate the possibility to save energy by converting a valve opening mechanism in a waste disposal system from a pneumatic system to an electric system. To power the system, which mainly consists of an electric actuator and a valve control module, a solar panel system was designed. LÄS MER