Sökning: "slaktålder"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet slaktålder.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. An assessment of possibilities and limitations for an application ofSigill’s climate-certification on the organization “Fjällbete”

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Sara Hansdotter; [2017]
  Nyckelord :climate-certification; holistic management; regenerative agriculture; humus; klimatcertifiering; holistic managemenet; regenerativt jordbruk; mulljord;

  Sammanfattning : This thesis is   focused on making an assessment of possibilities and limitations regarding an   application of Svenskt Sigill’s climate- certification on the organization   Fjällbete. Another aim with the thesis was to be able to provide   recommendations for future development of climate certifications in order to   provide information for decision makers. LÄS MER

 3. 3. How strain and production system effects chicken welfare and quality in meat : a literature review

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Sofia Wilhelmsson; [2014]
  Nyckelord :Chicken; broiler; organic; meat quality; animal welfare; genotype;

  Sammanfattning : There are several reasons why organic chicken production is scarce in Sweden. Lack of slow growing (SG) strains combined with higher production costs, lower meat-yield and uncertainty of consumers’ willingness to pay seems to be the main reasons. LÄS MER

 4. 4. Den brasilianska nötköttsproduktionens framtida utveckling

  L3-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Henrik Nisser; Ida Pettersson; [2008]
  Nyckelord :Brasilien; nötkött; markanvändning; världsmarknad;

  Sammanfattning : To value the risk and opportunity for our production in Sweden it is necessary to understand the marketing development for beef cattle production in the world. We have chosen to look at the Brazil beef cattle production. They are one of the biggest producers, have good opportunity to develop further and have a big affect at the world market. LÄS MER

 5. 5. Fallstudie av 10 skånska gårdar för en lönsam stutproduktion

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Nina Bäcklund; [2007]
  Nyckelord :nötkreatur; stutar; drav; drank; potatispulpa; HP-massa; naturbete;

  Sammanfattning : During the summer of 2005 a number of steer producers in Skåne, Sweden, found that their animals graded less favourable according to the EUROP carcass grading system when slaughtered, than ordinary. The aim with this project was to determine factors that affects the production result in steer production and to find the reason to the lower classification. LÄS MER