Sökning: "slaktgris"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet slaktgris.

 1. 1. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 2. 2. Har alla djur samma förutsättningar till god välfärd? : En jämförande studie mellan slaktkycklingars och slaktgrisars välfärd under transport till slakteri.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Catharina Edelsvärd; [2021]
  Nyckelord :Broiler; slaktgris; slaktkyckling; transportstress; transport; välfärd;

  Sammanfattning : Every year 107 million broilers and 2,6 million pigs are transported for slaughters in Sweden. During transport, the animals can be exposed to adverse climatic conditions, congestion, fatigue, hunger, aggression and shock which can cause thermal discomfort, breathing difficulty and pain. LÄS MER

 3. 3. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jessica Vahlberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Sammanfattning : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. LÄS MER

 4. 4. Luftvägssjukdomar bland konventionella och ekologiska slaktgrisar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Louise Lundahl; [2015]
  Nyckelord :luftvägssjukdom; hälsa; slaktgris; spolmask; SEP;

  Sammanfattning : Luftvägssjukdomar är ett av de största hälsoproblemen bland dagens slaktgrisar. Problemet har ökat i takt med att besättningsstorlekarna och därmed smittrycket har ökat. Spolmask i närvaro av en ett annat smittämne som till exempel Mycoplasma hypneumoniae kan orsaka luftvägssjukdomar. LÄS MER

 5. 5. Ger drank i slaktgrisproduktion positiva effekter på produktionsegenskaper och hälsa?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linn Hermansson; Karin Olsson; [2013]
  Nyckelord :drank; tillväxt; hälsa; slaktgris; utfodring; protein;

  Sammanfattning : Drank från sprittillverkningen för humankonsumtion har sedan en längre tid använts som foder till grisar men få studier har gjorts inom området. Med hårdare krav på djuromsorg och djurhälsa, både från staten och för ekonomin i lantbrukarens egen produktion, är det intressant att se drankens effekt på produktionsegenskaper och hälsa. LÄS MER