Sökning: "slaktvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet slaktvikt.

 1. 1. Skillnader i odling av kall- respektive varmvattenfisk i RAS : en jämförande studie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Pernilla Thorell; Helena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :landbaserad fiskodling; land-based fish farming; tilapia; röding; RAS;

  Sammanfattning : Anledningen till att studien gjordes är det ökande behovet av protein för humankonsumtion, i kombination med ett ökat antal tomma djurstallar. Studien tar upp RAS som är ett recirkulerande odlingssystem för fisk och passar bra inomhus. LÄS MER

 2. 2. Slaughter weight in relation to calving date : can area quality compensate for being born late?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sanna-Maja Breiman Wistbacka; [2020]
  Nyckelord :moose; slaughter weight; birth timing; area quality;

  Sammanfattning : The interaction between wildlife and environmental properties such as climate, water and forage availability and competition is a fundamental part when studying wildlife. In ungulates, mortality rates and reproductive success are closely linked to body condition. LÄS MER

 3. 3. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 5. 5. Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Smågris; Pelle; Vitalitet; Tillväxt; Hälsa;

  Sammanfattning : Dödligheten bland smågrisar är generellt sett hög runtom i världen, vilket har betydande ekonomisk påverkan på grisproduktionen. I olika studier utförda i olika länder ligger smågrisdödligheten före avvänjning på mellan 8,7 – 30 %, och det har visats att de flesta dödsfall inträffar under den första levnadsveckan. LÄS MER