Sökning: "slaktvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet slaktvikt.

 1. 1. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 2. 2. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Mia Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Lunghälsa; sjukdom; gris; produktion; Respiratory health; disease; pig; production;

  Sammanfattning : Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. LÄS MER

 3. 3. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Stenberg; [2017]
  Nyckelord :intact male lamb; production system; pH; temperature; lactate;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate effects of different production models in Swedish lamb production on live weight gain (LWG), carcass quality and meat quality. The experiment included four typical production models for weaned male lambs in Sweden; indoor feeding (group 1), grazing on cultivated pasture (meadow fescue (Festuca pratensis Huds. LÄS MER

 4. 4. Enzootisk pneumoni hos kalv : agens, miljöfaktorer och inverkan på produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Tove Svanberg; [2017]
  Nyckelord :Kalv; enzootisk pneumoni; agens; miljö; produktion; enzootic pneumonia; microbiological agens; environment; production; Calf;

  Sammanfattning : Enzootisk pneumoni är ett vanligt hälsoproblem hos kalv och ingår i bovine respiratory disease- komplexet (BRD), tillsammans med shipping fever och bovine respiratory distress syndrome. Enzootisk pneumoni är en multifaktoriell sjukdom och orsakas av en kombination av mikrobiologiska agens, miljöfaktorer som predisponerar och faktorer hos den enskilda individen. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad nötköttsproduktion genom korsningar mellan mjölkkor och köttrastjurar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :korsningsavel; mjölkras; tung köttras; lätt köttras; slaktkroppsegenskaper; klassificering;

  Sammanfattning : I Sverige står mjölkraserna för 65% av nötköttsproduktionen, där de vanligaste mjölkraserna är svensk röd och vit boskap (SRB) och holstein. På grund av att antalet mjölkkor har minskat i Sverige under en längre tid råder idag brist på kalvar till den svenska nötköttsproduktionen, vilket har lett till stigande priser för både kött- och mjölkraskalvar. LÄS MER