Sökning: "slaktvikt"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet slaktvikt.

 1. 1. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar slaktmognad hos betesuppfödda höstlamm

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Sarah Henry Bergman; [2019]
  Nyckelord :betesgrödor; gotlandsfår; slaktvikt; tillskottsutfodring; vinterlamm;

  Sammanfattning : Gotlandsfåren som har en aktiv avelspopulation om 18 000 tackor är Sveriges van-ligaste fårras. Med en stark säsongsbunden brunst på hösten föds lammen under våren och slaktas traditionellt sätt på hösten efter betessäsongen. LÄS MER

 3. 3. Effekter av smågrisens vitalitet tidigt i livet på hälsa senare i livet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Smågris; Pelle; Vitalitet; Tillväxt; Hälsa;

  Sammanfattning : Dödligheten bland smågrisar är generellt sett hög runtom i världen, vilket har betydande ekonomisk påverkan på grisproduktionen. I olika studier utförda i olika länder ligger smågrisdödligheten före avvänjning på mellan 8,7 – 30 %, och det har visats att de flesta dödsfall inträffar under den första levnadsveckan. LÄS MER

 4. 4. Lunghälsa hos gris : agens, miljö, arv, vaccination och inverkan på produktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Mia Håkansson; [2017]
  Nyckelord :Lunghälsa; sjukdom; gris; produktion; Respiratory health; disease; pig; production;

  Sammanfattning : Grisproduktionen i Sverige omsätter många miljarder kronor varje år och det uppstår en del produktionsförluster på vägen. En stor del av dessa förluster beror på olika sjukdomar. Lungsjukdomar är en av de vanligast förekommande sjukdomarna. LÄS MER

 5. 5. The effect of production system on carcass and meat quality in lambs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elin Stenberg; [2017]
  Nyckelord :intact male lamb; production system; pH; temperature; lactate;

  Sammanfattning : The aim of this study was to evaluate effects of different production models in Swedish lamb production on live weight gain (LWG), carcass quality and meat quality. The experiment included four typical production models for weaned male lambs in Sweden; indoor feeding (group 1), grazing on cultivated pasture (meadow fescue (Festuca pratensis Huds. LÄS MER