Sökning: "slam"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade ordet slam.

 1. 1. Slamavvattning med geotextiltuber vid mindre avloppsreningsverk : En fallstudie på Lövsta avloppsreningsverk utanför Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ottilia Werkmäster; [2020]
  Nyckelord :Dewatering; geotextile; dewatering tube; geotextile tube; polyacrylamide; flocculation; active sludge; wastewater treatment; dry matter; Slamavvattning; geotextil; geotextiltub; polyakrylamid; flockning; aktivslam; avloppsvattenrening; torrsubstans;

  Sammanfattning : Vid rening av avloppsvatten fås, förutom renare vatten, även slam som biprodukt under reningsprocessen. Slammet har en torrsubstanshalt i storleksordningen 1 % och det första steget vid hanteringen är att avvattna det. LÄS MER

 2. 2. The Effects of Sensor Fusion on Localisation in a Sparse, Outdoor Environment

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Kayla Kearns; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis compares the results of a localisation algorithm for a mobile robot in both a sparse and a densely featured environment whilst varying key parameters. The software and hardware required to enable the mobile robot to localise itself in the sparsely featured, GPS-denied, outdoor environment is described. LÄS MER

 3. 3. Visual SLAM in an automotive context:

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Linus Eiderström Swahn; Pontus Pohl; [2019-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Simultaneous Localization and Mapping (SLAM)is a technique frequently used in the area of self-drivingcars for mapping and odometry. SLAM has traditionally beenperformed using laser based range finders of the light detectionand ranging (LIDAR) types. LÄS MER

 4. 4. Production of volatile fatty acids from anaerobic digestion using food waste, sludge and cow manure

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zahraa Alshwan; Simon Hultman; [2019]
  Nyckelord :VFAs; anaerobic digestion; food waste; sludge; cow manure;

  Sammanfattning : Volatile fatty acids (VFAs) are important building blocks for the chemical industry. These acids can be produced through environmentally friendly processes from a variety of wastes, such as food waste, sludge and cow manure, through anaerobic digestion (AD). The main objective of this thesis was to investigate which operating parameters (e.g. LÄS MER

 5. 5. Avledning av orenat avloppsvatten : En litteraturstudie om bräddning i svenska samhällen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emelie Karlsson; Hathaichanok Sukjai Sukjai; [2019]
  Nyckelord :Bräddning;

  Sammanfattning : Bräddning har blivit ett vanligt förekommande problem över hela landet när man pratar om avlopp och avloppsvatten. Eftersom bräddning är utspädning av avloppsvatten som tvingas släppas ut utan rening, leder detta till utsläpp av bland annat näringsämnen, miljö- och hälsostörande ämnen och patogena organismer i recipienten. LÄS MER