Sökning: "slamsvällning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet slamsvällning.

 1. 1. Skumproblematik i avloppsreningen vid Holmen Bravikens pappersbruk : Orsak och lösningsförslag

  Master-uppsats,

  Författare :Isabelle Björklund; [2021]
  Nyckelord :massa- och pappersbruk; slamsvällning; COD:N:P; Extracellulära polymera ämnen; LSP; PCA; vedkomponenter;

  Sammanfattning : The treatment of industrial wastewater is an important measure to prohibit eutrophication and intoxication of lakes and oceans. Major industries often have location-basedwastewater treatment and to avoid undesired effluents it is essential to make it robust. LÄS MER

 2. 2. Ozone Technology for Sludge Bulking Control

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erik Wijnbladh; [2007]
  Nyckelord :Wastewater treatment; Activated sludge process; Sludge bulking; Filamentous bacteria; Microthrix Parvicella; Ozone; Non specific bulking control;

  Sammanfattning : Slamsvällning orsakar stora problem i avloppsreningsverk med biologisk rening i aktivt slamprocesser. Slamsvällning orsakas av filamentösa (trådformiga) bakterier, som inverkar negativt på slammets sedimenteringsegenskaper. LÄS MER

 3. 3. Control of sludge bulking in an SBR-plant treating slaughterhouse wastewater

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Linda Jonsson; [2005]
  Nyckelord :SBR; abattoir wastewater; Type 021N; sludge bulking; filamentous bacteria;

  Sammanfattning : Sedan december 2003 har Kalmar läns slakteris (KLS) nya reningsverk varit i drift. Entreprenör för det nya reningsverket samt driftansvariga under det två första åren är Läckeby Water Group. Verket är av SBR-typ (Sekventiell Biologisk Rening) med biologisk kväverening och kemisk fällning av fosfor med hjälp av järnklorid. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av avloppsvattenreningen vid Hallsta Pappersbruk : Kartläggning av inkommande avloppsvatten och optimering av driftparametrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Anna Ramberg; [2005]
  Nyckelord :Wastewater treatment; Pulp and paper mill; Nitrogen; Phosphorus; Bulking sludge; Filaments;

  Sammanfattning : Hallsta paper mill uses large amounts of water during the pulp and paper making processes. The wastewater is treated in two separate activated sludge processes referred to as BIO 1 and BIO 2. The main aim is to reduce the organic substance content, measured as COD (Chemical Oxygen Demand) before the wastewater is released into the environment. LÄS MER