Sökning: "slav"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet slav.

 1. 1. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 2. 2. A comparison of energy efficient adaptation algorithms in cloud data centers

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Swetha Penumetsa; [2018]
  Nyckelord :Cloud computing; Virtualization; Energy consumption; CloudSim toolkit; dynamic Virtual Machine consolidation VMC ;

  Sammanfattning : Context: In recent years, Cloud computing has gained a wide range of attention in both industry and academics as Cloud services offer pay-per-use model, due to increase in need of factors like reliability and computing results with immense growth in Cloud-based companies along with a continuous expansion of their scale. However, the rise in Cloud computing users can cause a negative impact on energy consumption in the Cloud data centers as they consume huge amount of overall energy. LÄS MER

 3. 3. Energy-aware adaptation in Cloud datacenters

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datalogi och datorsystemteknik

  Författare :Srivasthav Mahadevamangalam; [2018]
  Nyckelord :Cloud Computing; Virtualization; CloudSim; Energy-efficient; and VM Consolidation.;

  Sammanfattning : Context: Cloud computing is providing services and resources to customers based on pay-per-use. As the services increasing, Cloud computing using a vast number of data centers like thousands of data centers which consumes high energy. The power consumption for cooling the data centers is very high. LÄS MER

 4. 4. Corporate brand identity – brand image alignment

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Slav Slavov; Miglena Zlatanova; [2018]
  Nyckelord :Corporate brand identity; brand image; corporate consistent communication; corporate brand identity - brand image alignment; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this research paper is to explore, define and characterise the phenomenon of corporate brand identity - brand image alignment when the manufacturer is selling its product through online retailers. A qualitative single case study with a social constructionist and abductive approach has been executed. LÄS MER

 5. 5. Aktiebolagets samhällsansvar - lag eller moral? - En diskussion om vinstkriteriet i 3 kap. 3 § aktiebolagslagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Pernilla Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility Företags samhällsansvar 3 kap. 3 § ABL Vinstsyfte; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problematik med global fattigdom och social orättvisa till följdeffekt av obalans i nuvarande rättsystem. Inom svensk aktiebolagsrätt råder en konflikt mellan aktieägares ekonomiska vinstmaximeringsintresse och människors skydd för mänskliga rättigheter i lågprisländer. LÄS MER