Sökning: "slaveri"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet slaveri.

 1. 1. Arbetet bortom arbetsrätten - Skyddet mot arbetskraftsexploatering i Brottsbalkens 4 kapitel 1 b §

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathilda Schlyter; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Straffrätt; Human Rights Law; Labour Exploitation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker innehållet i en, vid tiden för författandet, oprövad straffrättslig regel som kriminaliserar människoexploatering. Kriminaliseringen innebär delvis ett förbud motatt utnyttja någons beroendställning eller svåra situation för att exploatera personen i arbete under uppenbart orimliga villkor. LÄS MER

 2. 2. När de döda talar - om Édouard Glissants Monsieur Toussaint och det förflutnas relation till framtiden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emil Öhlén; [2018-07-05]
  Nyckelord :Édouard Glissant; Monsieur Toussaint; Haiti; minne; arv; slaveri; dödspolitik;

  Sammanfattning : In the preface to his play about the Haitian Revolution, Monsieur Toussaint, Édouard Glissant writes that what he has attempted to express with the play is ”a prophetic vision of the past.” The purpose of this thesis is to explore how the relationship between the past and the future can be read in and through Glissant’s play. LÄS MER

 3. 3. En postkolonial konflikt : En studie om hur konflikten i Sydsudan kan ses som en kolonial konsekvens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Dennis Källroos; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial studie; postkolonialism; kolonialism; etnicitet; etnisk konflikt; postkolonial konflikt; kolonial konsekvens; slaveri; slavhandel; förtryck; Sudan; Sydsudan; Egypten; Storbritannien; Anglo-Egyptiska Sudan; Turko-Egyptiska Sudan; Dinka; Nuer;

  Sammanfattning : This master thesis constitutes a review of literature from a post-colonial perspective to analyze the current conflict in south Sudan between the ethnic groups, the Nuer and the Dinka. The method used in this work is qualitative, with elements of hermeneutics. LÄS MER

 4. 4. Från träldom till trafficking : framställningen av slaveri i ett urval av historieläroböcker för grundskolans senare del.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martin Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :historiedidaktik; slavhandel; eurocentrism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur ett urval av historieläroböcker för årskurs 7-9 inom den svenska grundskolan behandlar fenomenet slaveri från förhistoria till nutid. Syftet med studien är att analysera hur slaveri och slavhandel beskrivs och förklaras i ett urval svenska historieläroböcker avsedda för grundskolans senare del, och vilka former av historiebruk som kan utläsas ur dessa beskrivningar och förklaringar. LÄS MER

 5. 5. Mörkandet av det svenska slaveriet : En undersökning av översiktsverk om svensk historia och samhällsdebatten om svenskt slaveri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Alex Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Slavery; St Barthélemy; Sweden; West Indies; colony; slaves;

  Sammanfattning : There are a lot of Swedish people who are aware of former Swedish colonies. St. Barthélemy in the West Indies, has many streets and towns named after Swedish people, exemplified by the capital Gustavia, named after King Gustav III. LÄS MER