Sökning: "sleep deprivation"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden sleep deprivation.

 1. 1. Finns det ett samband mellan sömnvanor och röstbesvär? : En enkätstudie som undersöker relationen mellan sömnkvalitet, antal sömntimmar och upplevda röstbesvär

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Emma Kullerback; Caroline Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :sleep; voice; sleep quality; sleep deprivation; voice disorders; sömn; röst; sömnkvalitet; sömnbrist; röstbesvär;

  Sammanfattning : Although some studies have investigated the correlation between sleeping habits andvoice problems, it is not completely established. Yet, studies have pointed out that bothsleep quality and sleep deprivation can increase the risk for developing voice problems. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att främja patienters sömnkvalitet på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Pernilla Larsson; Jonna Åred; [2020-06-25]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdssjuksköterska; sömnkvalitet; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background: Sleep is a basic need in humans and in critical illness, the need for sleep increases even further. Sleep deprivation can lead to mental and physical complications, which can result in prolonged recovery and intensive care time. Previous research has shown that intensive care patients do not get enough sleep and rest. LÄS MER

 3. 3. Sömnbristens upplevda påverkan på nattarbetares hälsa, fungerande på arbetsplatsen och anställningsbarhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marina Keuchenian; Jihan Al-Zuhairi; [2020]
  Nyckelord :Sleep deprivation; night work; employability; well-being; work performance;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är sömnbrist ett problem och det är relativt vanligt bland nattarbetare. Tidigare studier har visat att sömnbrist leder till en rad konsekvenser som trötthet och kognitiva störningar. LÄS MER

 4. 4. Alternativa omvårdnadsåtgärder för att uppnå god sömnkvalitet hos den enskilda individen inom slutenvården : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Lilliu; Signe Ekman; [2020]
  Nyckelord :Inpatient; Nursing care; Patient; Sleep; Omvårdnadsåtgärder; Patient; Slutenvård; Sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund   Sömn är en subjektiv upplevelse och en förutsättning för att kroppen ska må bra och ha möjlighet för återhämtning. Inom slutenvården är det välkänt att patienter inte sover tillräckligt bra. Konsekvenser av sömnbrist kan innebära en fördröjning på kroppens läkningsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Sjötaktisk sömn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mikael Hejman; [2020]
  Nyckelord :operational effect; military decision making; fatigue; sleep-deprivation; watchkeeping schedule; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine levels of fatigue in a submarine crew using a modified watchkeeping schedule. By conducting a quantitative study, based on a survey carried out on a Swedish submarine crew, this paper uses a theory-consuming method in order to clarify if a modified watchkeeping schedule is able to maintain sufficient levels of readiness. LÄS MER