Sökning: "sleep quality"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade orden sleep quality.

 1. 1. VARFÖR BLIR NATTSÖMNEN STÖRD HOS PATIENTER SOM ÄR INNELIGGANDE PÅ SJUKHUS?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filip Lindahl; Daniel Niemi; [2019]
  Nyckelord :faktorer; patienter; påverka; sjukhus; sömn;

  Sammanfattning : Bakgrund: God sömn är en av förutsättningarna för att patienter ska tillfriskna. Dålig eller lite sömn förhindrar läkningsprocessen och patientens återhämtning. Det är känt att patienter sover sämre på sjukhus än vad de gör hemma, trots det faktumet så dokumenteras inte patientens dåliga sömn i den omfattningen som det bör. LÄS MER

 2. 2. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
  Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER

 3. 3. Promenaders effekt på studiemotivation och koncentrationsförmåga under eftermiddagsstudier hos gymnasieelever  - en studie med single case experimental design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hugo Eriksson; Jakob Engström; [2019]
  Nyckelord :single case design; concentration; motivation; physical activity; high school students.;

  Sammanfattning : Abstract Background/problem: That physical activity (PA) is important for good health and high quality of life is well known. PA also increases a person’s executive functions, ability to concentrate, solve problems and to learn. High school students (HSS) that lack motivation lose focus and are overrepresented as high school dropouts. LÄS MER

 4. 4. HUR UPPLEVER PATIENTER ATT SÖMNEN PÅVERKAS VID SJUKHUSVISTELSE?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Madeleine Hulth Olsson; Jasmine Hultgren; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ; Sömn; Upplevelse; Sjukhusvistelse; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är en viktig del i patientens tillfrisknande från sjukdom eftersom kroppen återhämtar sig under sömnen. Störd sömn kan leda till sömnbrist som påverkar patienten negativt genom exempelvis nedsatt immunförsvar. Patienters upplevelser av sin sömn vid sjukhusvistelse kan variera men upplevs i många fall negativ. LÄS MER

 5. 5. En internetbaserad mindfulnessintervention: Dess effekt på sömnkvalitet och ruminering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Emet; Emilia Rönn; [2019]
  Nyckelord :mindfulness; sömnkvalitet; ruminering; internetbaserad behandling;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter påverkar både kortsiktigt och långsiktigt individens fysiska och psykiska välmående negativt. En metod som i konventionell form visats användbar för att öka sömnkvaliteten hos insomnipatienter är mindfulness och utvecklandet av internetbaserade interventioner tillhandahåller alternativa behandlingssätt. LÄS MER