Sökning: "sleep quantity"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sleep quantity.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Fungerar begränsningar i sovtid för patienter som genomgår kognitiv beteendeterapi mot insomni som exponering mot oro att sova för lite? : En kvantitativ studie på patienter som genomgår internetbehandling mot insomni.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Philip Larsson; Peter Landbris; [2018]
  Nyckelord :Internet-based Cognitive Behavioral Therapy; ICBT; CBT; Sleep restriction; Sleep compression; Insomnia; Exposure; Worry; Internetbehandling med kognitiv beteendeterapi; KBT-i; KBT; Sömnrestriktion; Sömnkomprimering; Insomni; Exponering; Oro.;

  Sammanfattning : Sömnsvårigheter inklusive insomni är ett utbrett problem för stora delar av befolkningen. Personer med insomni tenderar att oroa sig över sin sömn och har dysfunktionella antaganden kring sömnbristens konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Trådlöst internet på fartygsbryggan : En litteraturstudie om hur användandet av trådlös internetuppkoppling på fartygsbryggan kan påverka individen som operatör och fartygets drift

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Karl Hermansson Össtein; Philip Fredriksson; [2015]
  Nyckelord :working environment; cyberloafing; display; ship safety; focus; internet; health; cellular phone; fatigue; WLAN; arbetsmiljö; cyberloafing; display; fartygssäkerhet; fokus; internet; hälsa; mobiltelefon; trötthet; WLAN;

  Sammanfattning : Denna rapport är en sammanställning av en litteraturstudie som undersöker trådlös nätverksuppkoppling (WLAN) ombord på fartygsbryggor. Samhället utvecklas hela tiden och användandet av enheter med tillgång till internet ökar ständigt. LÄS MER

 4. 4. Sömnvanor och hälsa. En kvantitativ studie om ungdomars sömnvanor och användande av dator, mobiltelefon och internet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Dahlström; Emma Johansson; [2013-10-29]
  Nyckelord :sömnvanor; sömnstörningar; ungdomar; datoranvändande; mobiltelefonanvändande; sleep habits; sleep disturbances; adolescents; computer use; mobile phone use;

  Sammanfattning : Introduction: Sleep disorders are an increasingly growing public health problem. InSweden, the last decade's increase in sleep problems was greatest among younger agegroups. Studies show association between the use of communication media and sleepinghabits. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av intensivvårdspatienters sömn och faktorer som kan påverka sömn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angela Dörenberg; [2011]
  Nyckelord :intensive care; sleep quantity; sleep fragmentation; nursing; intensivvård; sömnkvantitet; sömnfragmentering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sleep has a recreating, health promotive and regenerative function. Research shows that intensive care patients suffer from sleep deprivation and bad sleep quality with considerable negative consequences. LÄS MER