Sökning: "sleep"

Visar resultat 1 - 5 av 914 uppsatser innehållade ordet sleep.

 1. 1. Sömn och omvårdnad : En tematisk litteraturstudie om främjande av sömn för inneliggande patienter

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Jacob Månsson; Linus Sundahl Djerf; [2022]
  Nyckelord :Sömn; sjukhuspatienter; sjukhus; omvårdnad; erfarenhet; interventioner; faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är ett grundläggande mänskligt behov, avgörande för återhämtning, och är precis som mat och syre något vi inte klarar oss utan. I stunder av sjukdom eller skada är sömn extra viktigt. Patienter inom slutenvården upplever ofta problem med sömnen. LÄS MER

 2. 2. Patienters med ADHD upplevelser och erfarenheter av hälsofrämjande åtgärder : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elza Mikaelyan; Svetlana Jevtic; [2022]
  Nyckelord :Attention deficit and hyperactivity disorder; ADHD; Diet quality; Physical activity; Behavioral pattern; Lifestyle; Nutrition; Uppmärksamhetsbrist och hyperaktivitetsstörning; ADHD; Dietkvalitet; Fysisk aktivitet; Beteendemönster; Livsstil; Näring;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit hyperaktivitet disorder (ADHD) är en neurobeteendesjukdom som kännetecknas av tecken och symtom på ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet som vanligtvis börjar i barndomen. ADHD kan kvarstå i vuxen ålder och orsakar försämringar i yrkesprestation och kamrat- och familjerelationer. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av konsultmatchningssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Certec - Rehabiliteringsteknik och Design

  Författare :David Vilppu; Oscar Blixt; [2022]
  Nyckelord :User Experience; Well-being; User test; Design process; Consulting matching system; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Wellbefy is a company that offers its customers a digital platform with the goal to increase wellbeing at workplaces. Through their platform and their users, they are obtaining data connected to areas in which problems often occur, such as sleep or stress. The platform can be used by anyone working at a company, from the boss to an employee. LÄS MER

 4. 4. Poor leadership and employee sleep disturbances : A three-wave longitudinal study based on a Swedish cohort.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Zoey Dahl; [2022]
  Nyckelord :Management; occupational health; sleep health; Chefskap; arbetshälsa; sömnhälsa.;

  Sammanfattning : Sleep disturbances are a worldwide phenomenon with detrimental health and financial effects on society and its sufferers. Poor leadership has previously been shown to be associated with sleep disturbances. However, the field lacks longitudinal research, and few conclusions can be drawn about the causality of the association. LÄS MER

 5. 5. Multidimensional perfectionism and academic burnout in university students: the moderating role of autonomy support

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ester Ólafsdóttir; [2022]
  Nyckelord :Academic burnout; multidimensional perfectionism; autonomy support; university students’ well-being; self-determination theory ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The present study aims to explore the relationship between academic burnout, multidimensional perfectionism, and students’ perceived autonomy support from the teacher/instructor, while accounting for sleep. The final sample contained 147 university students with the mean age of 26 years. LÄS MER