Sökning: "slingertillägg"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet slingertillägg.

 1. 1. Uppföljning av planerat skotningsavstånd med hjälp av geografisk informationsteknologi (GIT)

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Johan Femling; [2010]
  Nyckelord :Skotare; skotningsavstånd; GIS; GPS; trippmätare; slingertillägg;

  Sammanfattning : The cost of forwarding corresponds to about one tenth of the forestry industries raw material cost. This gives a motive to do good follow-ups to get a good overview of the forwarding distance and, thus, enable improvements. LÄS MER

 2. 2. Uppdatering av båtnadskalkyl med hänsyn till nya faktorer

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Martin Stoor; [2008]
  Nyckelord :båtnadskalkyl; båtnad; skogsbilväg; transporter; lönsamhet;

  Sammanfattning : Sweden have 419 000 km road in the country and about half of these roads is forestroads. The forest road net most important mission is to make it possible to deliver wood from the forest to the industries. With a raw material that is spread over a large area the road network is important. LÄS MER