Sökning: "slitskikt"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet slitskikt.

 1. 1. Isolering av trä med betong och gjutasfalt : En studie om brandskyddsfunktion av betong och gjutasfalt som slitskikt på träbjälklag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ellinor Sanned; [2021]
  Nyckelord :Brandskydd; betong; KL-trä; gjutasfalt; slitskikt;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är miljöfrågor mycket aktuella, vilket innebär att byggindustrin börjat söka sig till mer miljövänliga och hållbara byggmaterial. Enligt Svenskt trä (2020a) är trä ett mycket mer miljövänligt byggmaterial än flera andra på marknaden, därför har det blivit mer och mer populär. LÄS MER

 2. 2. An evaluation of the FE-model adopted for modal analysis in the fan booster spool project, GEnx.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Johan Andersson; [2008]
  Nyckelord :FE-model; fan booster spool; modal analysis; GEnx; Volvo Aero Corporation; ;

  Sammanfattning : Avsikten med denna avhandling är att utvärdera den FE-modell som använts i modalanalyser av komponenten fan booster spool, framtagen och tillverkad av Volvo Aero Corporation, Trollhättan. Detaljen ingår i den civila flygplansmotorn GEnx som är utvecklad för flygplanet Boeing 787 Dreamliner. LÄS MER