Sökning: "slöserier"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet slöserier.

 1. 1. Tredjepartsleanlogistik - Minimera slöserier hos ett tredjepartslogistikföretag : En fallstudie vid Reach Logistics AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sofie Johansson; Maria Wedin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det ställs allt högre krav på att logistikprocesserna ska vara effektiva vilket har resulterat i en ökad tredjepartslogistikmarknad då företag måste fokusera på sin kärnverksamhet. Den växande marknaden har lett till stor konkurrens bland tredjeparslogistikverksamheter, vilket har resulterat i små vinstmarginaler inom branschen. LÄS MER

 2. 2. Optimering av ledtid för ett returflöde inom läkemedelsdistribution

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mathilda Gyllsten; [2019]
  Nyckelord :Läkemedelsdistribution; Ledtid; Lean; Returlogistik; Returflöde;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att kartlägga ett returflöde av läkemedel från apotek till en distributör, samt att kartlägga det interna inleveransflödet hos distributören. Utifrån syftet har tre frågeställningar utformats: Frågeställning 1: Hur ser returflödet ut från apotek till distributör? Frågeställning 2: Hur är processen för returflödet uppbyggd hos distributören? Frågeställning 3: Hur kan returflödet hos distributören effektiviseras för att förkorta ledtiden? Metod och genomförande: En kvalitativ fallstudie utfördes på ett distributionslager för läkemedel. LÄS MER

 3. 3. Produktivitetsmätning i anläggningsprojekt : Ett sätt att optimera framdriften

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnea Arvfors; Jennifer Taneesan; [2018]
  Nyckelord :Anläggning; byggstyrning; grävmaskiner; produktionsplanering; produktivitet; produktivitetsmätningar;

  Sammanfattning : Skanska (2016) har uppgett som ett av sina mål att minska slöserier och stillestånd i produktion. För att nå dit har Skanska tagit fram en metod för att mäta produktiviteten för sina anläggningsprojekt. Skanska köper maskintjänster för ca 1 miljard kronor per år. LÄS MER

 4. 4. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

 5. 5. Utjämning av variation i ett produktionsflöde : En studie på Scania Chassis after line-verksamhet Fit For Use

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jennie Jonsson; Ida Skoglund; [2016]
  Nyckelord :Utjämnat flöde; produktionsplanering; packningsproblem; resurseffektivitet; flödeseffektivitet; leveransprecision;

  Sammanfattning : Då kundens efterfrågan varierar och orsakar oregelbundenhet i produktionen blir utjämning en grundläggande komponent vid planering av verksamheten. Utjämnat flöde på line uppnås genom att hela periodens orderingång jämnas ut med avseende på både volym och produktionsmix. LÄS MER