Sökning: "slotting optimization"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden slotting optimization.

 1. 1. Optimering av avverkningshastighet inom fräsning

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Björn Petersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet har genomförts under en tidsperiod av 10 veckor och är en avslutande del i utbildningsprogrammet bearbetningstekniker på högskolan i Skövde. Examensarbetet utfördes på uppdrag av företaget Skövde Gravyr vilka sysslar med tryck, gravering och fräsning med mera. LÄS MER

 2. 2. Optimering av platsutnyttjande för temporär lagring i en crossdocking-terminal : En fallstudie hos Lincargo AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hannes Lundgren; Rebecka Svensson; [2020]
  Nyckelord :crossdocking; storage optimization; warehouse optimization; class based storage;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utreda hur den temporära lagringen av gods i en crossdockingterminal kan förbättras med hjälp av optimerad slotting. Den tillämpade metoden var av abduktiv natur med kvalitativ och kvantitativ empiri, samt en optimeringsbaserad analysmetod med hjälp av programvara. LÄS MER

 3. 3. Åtgärder för en effektivare intern materialförsörjning : Genomlysning av förbättringsområden för lager till slutmontering av gruvmaskiner med fördjupning inom frekvensläggning – en studie vid Epiroc Rock Drills AB

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Niklas Eskilsson; David Magnuson; [2019]
  Nyckelord :Warehouse operations; inventory management; slotting optimization; class-based storage; ABC-analysis; frequency classification; root cause analysis; Lagerstyrning; frekvensläggning; lagerplatstilldelningssystem; klass-baserat lagringssystem; klassbaserat placeringssystem; ABC-analys; frekvensklassificering; rotorsaksanalys;

  Sammanfattning : Epiroc har åtnjutit en längre period av kraftig tillväxt samtidigt som flertalet effektiviseringsprojekt har genomförts med syfte att öka produktionsvolymen för att möta marknadens efterfrågan. Detta genom att bland annat implementera en variant av Lean production – The Way We Produce. LÄS MER