Sökning: "slow fashion"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden slow fashion.

 1. 1. CSR communication and the use of recycled synthetic fibres in the fashion industry: A content analysis study of two Swedish fashion brands

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning; Lunds universitet/Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC)

  Författare :Linn Löfling; [2023]
  Nyckelord :recycled synthetic fibres; fast fashion; slow fashion; CSR communication; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The fashion industry is one of the largest contributors to environmental issues and has a significant part of plastic production due to the use of synthetic fibres. Much scientific research indicates that the fast fashion model is a significant part of using synthetic fibres; however, slow fashion brands are also using the fibres. LÄS MER

 2. 2. Slow fashion- konsumera mer för att konsumera mindre? : En semiotisk bildanalys av varumärket Djerf Avenue i relation till minimalism och slow fashion.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :mathilda blomqvist; Jennifer Rygaard; [2023]
  Nyckelord :Livsstil; minimalism; slow fashion; klädstil; konsumtion; varumärke;

  Sammanfattning : Studien “Slow fashion - konsumera mer för att konsumera mindre” undersöker hur Djerf Avenue kommunicerar varumärkesidentitet baserat på slow fashion i relation till minimalistisk livsstil på Instagram. Fast fashion innefattar, billigt producerat mode med låg kvalitet och kort levnadstid, där överkonsumtion mättar behovet av att följa trender i stunden. LÄS MER

 3. 3. En analys av hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja : I kommunikation mot slutkonsument

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Michaela Johansson; Lova Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Transparency; textile value chain; end consumer; communication; producer responsibility; sustainability; textile industry; slow fashion; Transparens; textila värdekedjan; slutkonsument; kommunikation; producentansvar; hållbarhet; textilindustri; slow fashion;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur svenska modeföretag arbetar med transparens av sin värdekedja för att kommunicera de sociala- och miljömässiga avtryck som verksamheten medför. Studiens resultat kan förhoppningsvis bidra till ökad kunskap om hur trovärdighet och tydlighet kan uppnås/användas för att förbättra kommunikationen från företag till konsument. LÄS MER

 4. 4. Communicating Environmental CSR-Efforts in a Non-Sustainable Industry : A Comparative Study of Patagonia's and H&M's Environmental CSR Communication Using a Multimodal Critical Discourse Analysis

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sanna Viberg; Stephanie Balasingam; [2022]
  Nyckelord :ECSR communication; Slow fashion; Fast fashion; CCO; Transparency;

  Sammanfattning : The fashion industry is distinguished by two types of companies: slow fashion companies, such as Patagonia, characterized by environmentally friendly business practices, and fast fashion companies, such as H&M, premised on a less environmentally sustainable business model (Fletcher 2010; Bick, Halsey & Ekenga 2018). Although Patagonia and H&M are founded on different business models, their ECSR communication is similar. LÄS MER

 5. 5. Pruning a Single-Shot Detector for Faster Inference : A Comparison of Two Pruning Approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Karl Beckman; [2022]
  Nyckelord :Computer Vision; Object Detection; Single-Shot Detector; SSD-MobileNetV2; Iterative Pruning; Datorseende; Objektdetektering; Enstegsdetektor; SDD-MobileNet-V2; Iterativ Beskärning;

  Sammanfattning : Modern state-of-the-art object detection models are based on convolutional neural networks and can be divided into single-shot detectors and two-stage detectors. Two-stage detectors exhibit impressive detection performance but their complex pipelines make them slow. LÄS MER