Sökning: "sloyd"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet sloyd.

 1. 1. Från demonstration till individuell kunskap : en studie om samspelet mellan kommunikation och inlärning med fokus på ämnet slöjd

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Morgan Mattisson; Emil Persson; [2020]
  Nyckelord :sloyd; demonstration; learning; smooth transition; understanding; VAK; visual; auditory; kinesthetic; learning style; learning strategies; rhetoric; leadership; slöjd; demonstration; inlärning; genomgång; övergång; förståelse; VAK; visuell; auditiv; kinestetisk; inlärningsstil; lärstrategier; retorik; ledarskap;

  Sammanfattning : I denna studie försöker vi finna svar på hur en praktisk lärardemonstration kan utföras på ett pedagogiskt vis. Vi undersöker även övergången från den stund som domineras av läraren till den stund som utmärks av individuellt elevarbete. LÄS MER

 2. 2. Meditation, kamp eller mittemellan? : En materialnära undersökning om slöjdens processer och uttryck

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Hanna Ruijsenaars; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; uttryck; trähantverk; dynamiskt förlopp; LGR 11;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att vidga begreppsapparaten för att diskutera skolslöjdens processer och estetiska uttryck. Jag har sökt besvara följande frågeställningar:      Hur kan en slöjdprocess beskrivas enligt teorin om ett dynamiskt förlopp? Hur kan tillverkarens hållning bli synlig som ett estetiskt uttryck i ett slöjdföremål? Jag har gjort det genom att tillverka åtta lådor i trä, ibland med inslag av metall. LÄS MER

 3. 3. Jacka - Juni - 2020

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :John Claesson; [2020]
  Nyckelord :Textile; clothing; design; craft; Textile craft; material; sloyd; Stockholm; Sweden; Textil; kläder; design; hantverk; textilt hantverk; bruksföremål; mått; måttenhet; mätbarhet; aln; alnmåttet; växtfärgning; material; materiel; slöjd; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : I ett projekt under våren 2020 utformades en metod för att skapa klädesplagg, och en jacka producerades. Jacka - Juni - 2020 ställer sig frågande till modernitetens värderande och standardiserande efter siffror. LÄS MER

 4. 4. Elever i behov av slöjd? : -om slöjdämnets förutsättningar att möta elever i behov av stöd

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Sarah Rangstrand Hjort; [2020]
  Nyckelord :Accessibility; activity theory; clarifying education; sloyd; special education; students in need of support.;

  Sammanfattning : Rangstrand Hjort, Sarah (2020). Students in need of sloyd? - About the sloyd subject’s abilities to meet students in need of support. (Elever i behov av slöjd? - Om slöjdämnets förutsättningar att möta elever i behov av stöd). LÄS MER

 5. 5. KURSPLANEN I UNDERVISNINGEN : En studie om slöjdlärares förhållande till kursplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Ellinor Landmark; [2020]
  Nyckelord :Läroplansteori; Lgr 11; Slöjd.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the understanding of which attitudes teachers in the Swedish school subject sloyd have to the revision of the curriculum and in which way the revision can reform the practical teaching in the classroom. The study deals whit questions about what sloyd teachers regard as the most important aim with the education, how they use the curriculum when they choose witch material they use as knowledge in their classroom and which practical consequences the revision of the curriculum will have in their teaching. LÄS MER