Sökning: "sluten organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden sluten organisation.

 1. 1. Riskfaktorer vid läkemedelshantering : - Ur sjuksköterskans ansvarsområde

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Jeremiah Constantino Hjelm; Alma Tesfagabir; [2018]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; Läkemedelshantering; Patientsäkerhet; Riskfaktorer; Sjuksköterskor; Sluten vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Läkemedelsrelaterade vårdskador framkom som ett av de största problem idagens hälso- och sjukvård. Sjuksköterskan hade stort ansvar för att värna ompatientsäkerhet vid hanteringen av läkemedel, men brist på detta kunde ha negativakonsekvenser i bland annat organisationen, patienterna och sjuksköterskan själv. LÄS MER

 2. 2. Att vårda personer med demenssjukdom i sluten hälso- och sjukvård : en litteraturöversikt utifrån sjuksköterskors upplevelse

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Madeleine Åkerman; [2017]
  Nyckelord :Sluten hälso- och sjukvård; Demens; Sjuksköterska; Vårdmiljö; Personcentrerad vård  ;

  Sammanfattning : I sluten hälso- och sjukvård har sjuksköterskan som ansvar att tillgodose patienternas omvårdnadsbehov. Symtom kopplat till demenssjukdom innebär att drabbade personer har ett komplext vårdbehov. Det rekommenderas att vården av personer med demenssjukdom ska genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Samarbete mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård: Psykiatrisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Grizelj; Amanda Wilkens; [2015-08-05]
  Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; psykiatrisk slutenvård; psykiatrisk öppenvård; samarbete; sjuksköters-kors upplevelser; övergång; cooperation; psychiatric care; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; nurse ex-perience; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är en nyckelperson i att samverka med andra vårdaktörer. För att personer med psykisk sjukdom ska få en smidig övergång mellan sluten- och öppen psykiatrisk vård krävs det att samarbetet mellan dessa enheter är välfungerande. LÄS MER

 4. 4. SJÄLVHJÄLP ONLINE – ERSÄTTNING OCH KOMPLEMENT : En studie om självhjälp via facebook

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Marie Kock; [2015]
  Nyckelord :självhjälpsgrupp; ömsesidig hjälp; erfarenhetsbaserad kunskap; social fobi; facebook.;

  Sammanfattning : The aim of the present study is to examine a self-help group on facebook for people with social phobia as to organization and content, but also to analyze how its function is related to the characteristics of traditional self-help groups. The study is based on a qualitative case study design in the context of internet research and it consists of two parts: a document analysis and an interview study. LÄS MER

 5. 5. Den enes död, den andres bröd – En undersökning av begravningsbranschen med extra fokus på Fonus

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Christian Johansson; Kim Malmgren; Fredrik Tano; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aktörerna i begravningsbranschen verkar inom ett väldigt känsligt område, där det är viktigt att allt går rätt till, och att ingen känner sig lurad. Kunderna är emotionella vilket gör att ett extra ansvar vilar på begravningsbyråerna. LÄS MER