Sökning: "sluten ungdomsvård straff"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden sluten ungdomsvård straff.

 1. 1. Ute och ränner – Elektronisk övervakning av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elmer Lorensson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal Procedure; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine the potential effects on youths of an introduction of electronic tagging into the Swedish penal system for juveniles. The proposition of such electronic tagging, presented in SOU 2012:34 Nya påföljder (“New sanctions”) by the name ungdomsövervakning (“youth monitoring”), acts as a starting point for the investigation of the expected effects on youths. LÄS MER

 2. 2. Vi är inte plitar, som många tror! En kvalitativ studie av personalens arbete på en LSU-institution.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mathias Liljekvist; [2012]
  Nyckelord :SiS; LSU; makt; total institution; ungdom; vårdande makt; behandling; vård; dualism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse i personalens arbete med ungdomar dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU (Lag (1998:603) om Verkställighet av Sluten Ungdomsvård). Jag belyser hur personalen kombinerar straff och behandling i en dualism av vårdande makt och hur de förbereder ungdomar för livet efter sin tid på institutionen. LÄS MER

 3. 3. Kolliderande syften. Om hanteringen av unga lagöverträdare i straffrätt och socialrätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sara Wennerholm; [2012]
  Nyckelord :straffrätt; socialrätt; unga lagöverträdare; individualprevention; allmänprevention; sluten ungdomsvård; ungdomsvård; åtalsunderlåtelse; proportionalitet; vård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare särbehandlas idag straffrättsligt. De ska hållas utanför kriminalvården och istället företrädelsevis bli föremål för insatser inom socialtjänsten. Syftet bakom samarbetet mellan straffrätt och socialrätt är att unga individer är sårbara, påverkbara och med en bristande ansvarsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Ung och tanklös - en litteraturstudie om påföljdssystemet för unga lagöveträdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Linn Persdotter; Dalia Mahdi; [2010]
  Nyckelord :Institutioner; Sluten ungdomsvård; Straff och behandling; Påföljdssystemet; Unga lagöverträdare;

  Sammanfattning : Ung och tanklös är en litteraturstudie som handlar om påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Den ger en översikt över dagens påföljdssystem samt en historisk tillbakablick inom lagstiftningen och åtgärderna kring unga lagöverträdare i Sverige. LÄS MER

 5. 5. "En påse i handen, punkt slut" : En studie om krav, kontroll, stöd och stress hos före detta interner

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :MariaTherese Järlefalk; Lina Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Stress; Kontroll; Krav; Intern; Kriminalvård; Frigivning; Fängelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att se hur stress, krav och kontroll såg ut hos före detta interner,under och efter deras straff. Då de ska tillbaka till ett liv utan kriminalitet och droger. LÄS MER