Sökning: "sluten vård psykiatrin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden sluten vård psykiatrin.

 1. 1. ATT RAPPORTERA VIA SBAR INOM SLUTEN PSYKIATRISK VÅRD : En empirisk enkätstudie utifrån sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rickard Winner; Anna Tidlund; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Överrapportering av patienter förekommer dagligen för sjuksköterskor. Brister i kommunikation har identifierats som en av de vanligaste orsakerna till att vårdrelaterade skador uppstår. LÄS MER

 2. 2. Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malgorzata Komenda; Sophia Löjdqvist; [2018]
  Nyckelord :psykiatrisjuksköterska; psykisk ohälsa; kompetens; yrkesroll; psykiatrisk omvårdnad;

  Sammanfattning : Den specialistutbildade sjuksköterskan inom psykiatri innehar en specialistkompetens som skapar förutsättningar och möjligheter att kunna stödja och vårda personer med psykisk ohälsa. Syftet med studien är att ta reda på psykiatrisjuksköterskans upplevelse av hur specialistkompetensen tas tillvara på arbetsplatsen. LÄS MER

 3. 3. Att utföra tvångsåtgärder inom psykiatrin ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Forslund; [2017-02-13]
  Nyckelord :Tvångsåtgärder; sjuksköterskans perspektiv; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Synen på psykisk ohälsa, tvångsvård och tvångsåtgärder har förändrats mycket genom historien och idag styrs den psykiatriska vården genom lagar och riktlinjer. LPT och LRV är lagarna som reglerar tvångsvård, de styr hur vården ska se ut samt vilka ansvar bl a sjuksköterskan har. LÄS MER

 4. 4. Frivillig vård under tvång : Psykiatrisjuksköterskans upplevelse av att vårda psykiskt sjuka i hemsjukvård utifrån en tvångsvårdslagstiftning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Nilsson; [2013]
  Nyckelord :tvångsvård; psykiatrisjuksköterska; kommunal hälso-och sjukvård; frivillighet; lagen om psykiatrisk tvångsvård i öppenvård med särskilda villkor; psykiatri; vårdlidande;

  Sammanfattning : En ny tvångsvårdslag trädde i kraft 2008 som gjorde det möjligt för psykiatrin att ställa särskilda villkor till patienter som vårdats i psykiatrisk slutenvård för att få bli utskrivna. Detta öppnade upp möjligheten för att patienter kan få villkor ställda till att ta emot kommunal hälso-och sjukvård samt kommunala insatser. LÄS MER

 5. 5. Konflikt!?En studie i hur det är att vara patient och hamna i konflikt- eller våldssituation på en sluten psykiatrisk avdelning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sofia Olofson; Jessica Ling; [2012-02-17]
  Nyckelord :sluten psykiatrisk vård; patient; konflikt; våld; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : I olika perioder har ämnet våld inom psykiatrin lyfts fram i media, ofta i samband med att ett våldsdåd har begåtts av en ”våldsam psykpatient”. Varken i media eller i den tidigare forskningen är det vanligt att ämnet blir belyst ur ett patientperspektiv. LÄS MER