Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Patienters upplevelse av uppföljning via öppenvård efter utskrivning från sluten psykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Charlotta Nordström; Ellinor Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; uppföljning; distriktssköterska; intervju; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad 2;

  Sammanfattning : Distriktssjuksköterskor som arbetar i öppenvården möter i sin profession patienter med psykisk ohälsa eller sjukdom. Som distriktssjuksköterska har man en viktig roll när det gäller uppföljning och fortsatt vård av patienter med psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan ökar både i Sverige och i världen. LÄS MER

 2. 2. Egenvårdsråd vid cytostatikabehandling : En jämförande studie mellan öppenvård och slutenvård

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Bergh; Claes Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Egenvård; information; cancer; cytostatikabehandling; onkologi; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning personer med cancersjukdom har erhållit egenvårdsråd i samband med cytostatikabehandling - en jämförande studie mellan öppen- och slutenvård. Bakgrund: Personer med cancersjukdom som genomgår cytostatikabehandling skall erhålla information om eventuella biverkningar och hur dessa kan lindras och förebyggas dvs. LÄS MER

 3. 3. Det diffusa ansvaret - gör att vi inte förstår varandra : Sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan psykiatrisk öppenvård och psykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Anna Rognstadbråten; Pia Rydström; [2017]
  Nyckelord :Collaboration; nurse; psychiatric in-patient care; psychiatric out-patient care; treatment planning;

  Sammanfattning : Earlier studies show that when psychiatric out- and in-patient care units work together the risk for hospitalization decreases, leads to increased flexibility and shorter in-patient periods. At a psychiatric clinic in western Sweden there are routines in place regarding the transfer of patients from in-patient to out-patient care. LÄS MER

 4. 4. RYTMISK INSMÖRJNING ENLIGT WEGMAN/HAUSCHKA – en intervjustudie om patienters upplevelser av beröringsterapi i öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Ström; [2016]
  Nyckelord :Integrative health care; Outpatient; Primary care; Qualitative study; Rhythmical Einreibungen according to Wegman Hauschka; Soft massage; Beröringsmassage; Beröringsterapi; Integrativ vård; Kvalitativ studie; Primärvård; Rytmisk insmörjning enligt Wegman Hauschka; Öppenvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Rytmisk insmörjning enligt Wegman/Hauschka (RI) är en beröringsterapi inom antroposofisk vård. RI utförs av sjuksköterskor inom landstingsfinansierad integrativ vård. Patienter får RI i primärvård, öppenvård och slutenvård. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan psykiatrisk sluten- och öppenvård: Psykiatrisjuksköterskans upplevelser

  Magister-uppsats,

  Författare :Sara Grizelj; Amanda Wilkens; [2015-08-05]
  Nyckelord :psykiatrisk omvårdnad; psykiatrisk slutenvård; psykiatrisk öppenvård; samarbete; sjuksköters-kors upplevelser; övergång; cooperation; psychiatric care; psychiatric inpatient care; psychiatric outpatient care; nurse ex-perience; transition;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan är en nyckelperson i att samverka med andra vårdaktörer. För att personer med psykisk sjukdom ska få en smidig övergång mellan sluten- och öppen psykiatrisk vård krävs det att samarbetet mellan dessa enheter är välfungerande. LÄS MER