Sökning: "slutenvård och öppenvård"

Visar resultat 16 - 16 av 16 uppsatser innehållade orden slutenvård och öppenvård.

  1. 16. Betydelsen av mängd behandlingsinsatser hos individer med diagnostiserad ätstörning

    Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Anna Fant Misic; [2007]
    Nyckelord :Behandlingseffekt; sjukdomsduration; öppenvård; slutenvård; ätstörning;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNINGSyftet med föreliggande studie var att undersöka samband mellan behandlingsinsatser ätstörningspsykopatologi och sjukdomsförlopp i relation till behandlingseffekt hos ätstörningspatienter. Även skillnader i behandlingseffekt med hänsyn till diagnos undersöks. LÄS MER