Sökning: "slutet av 1800-talet"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden slutet av 1800-talet.

 1. 1. Hustru & make, alkoholist & feminist? : – en kvalitativ studie av genusframställningar iskillingtrycksvisor från slutet av 1800-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Roos; [2022]
  Nyckelord :Skillingtryck; genusframställningar; manligt; kvinnligt; chapbooks; visor; lyrik; street literature; ballader; 1800-talet;

  Sammanfattning : Det material som analyseras i uppsatsen består av utvalda skillingtryck från 1870- till 1880-talet. Sammanlagt så analyseras 46 olika skillingtrycksvisor som samtliga finns att läsa viaKungliga biblioteket och Litteraturbanken. Uppsatsen syfte är att identifiera hur män ochkvinnor framställs i de nämnda visorna. LÄS MER

 2. 2. Moralisk vakthållning och nykterhetsfrågan : En studie av nykterhetsnämnd och nykterhetslogers roll i nykterhetsfrågan i Sundsvalls kommun under tidigt 1920-tal

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Erik Mc Pherson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar fokus på nykterhetsrörelsen och nykterhetsnämnden i Västernorrland under början av 1920-talet. Det pågick en debatt bland folkrörelserna såväl som bland politikerna om alkoholen och hur alkoholfrågan skulle hanteras samtidigt som det i tidigare forskning framkommer att alkoholkonsumtionen gått ned redan på slutet av 1800-talet. LÄS MER

 3. 3. Det Prydliga- vs. det Naturlika förvaltningsidealet : hur två typer av förvaltningsideal kom till och deras respektive främjande av stödjande ekosystemtjänster, med förnalagret som infallsvinkel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Vigg Rufus Crawford; [2022]
  Nyckelord :prydlig; naturlik; förvaltningsideal; ekosystemtjänster; stödjande ekosystemtjänster; förna; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : Det Prydliga förvaltningsidealets rötter har spårats till slutet av 1800-talet och industrialismen framfart, där statsförvaltare kom att börja prioritera upprätthållandet av mer prydliga och välvårdade grönområden (Nolin 1999; Byggnadsstadga 1874). Förnalagret kom under denna tid (och en tid framöver) att anses som skräp, vilket medförde att förnan nästan helt eliminerades från städers grönområden (Litsmark 2014; Byggnadsstadga 1874). LÄS MER

 4. 4. The end of the timber frontier in northern Sweden : early logging, natural forests and the frontier concept

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Alice Cosatti; [2022]
  Nyckelord :timber frontier; Northern Sweden; Tjeggelvas nature reserve; Piteälven; Norrbotten; high-grading;

  Sammanfattning : The Fennoscandian forests experienced drastic changes in the 19th century. The high demand for timber during the European industrialization pushed the timber companies towards increasingly remote forest landscapes for resource extraction. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors brottslighet : En studie av kvinnors våldsbrott från Norrmalms centralfängelse och Landskronas tvångsarbetsanstalt 1879-1908

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Tova Melin Grektorp; [2022]
  Nyckelord :Brottslighet Kvinnor Norrmalm Landskrona;

  Sammanfattning : Den här undersökningens syfte har varit att undersöka vilka våldsbrott kvinnor begick på Norrmalms centralfängelse mellan åren 1879 till 1892 samt Landskronas tvångsanstalt mellan åren 1890 till 1908. Undersökningen har bestått av frågeställningar som berör vilka våldsbrott kvinnorna begick, vilka straffpåföljder som våldsbrotten resulterade i samt om det gick att urskilja eventuella skillnader samt likheter mellan anstalterna. LÄS MER