Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Att tillgängliggöra vattnet : ett gestaltningsförslag för ett stadsnära vattenrum

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Moa Danielsson; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; tillgänglighet; användbarhet; tillgängliggöra vatten; vattenrum; vatten som designelement; Ulricehamn; Ulricaparken;

  Sammanfattning : Tillgången på grönytor minskar alltmer i takt med att städerna förtätas och nya bostadskvarter byggs ut vid gammal industrimark vid vattnet. Detta ställer högre krav på kvaliteten, tillgången och nåbarheten till den bostadsnära naturen som även ska klara ett högre besökstryck på grund av den stora inflyttningen till tätorterna. LÄS MER

 2. 2. Tolkar vi olika? : En essä om föräldrars inflytande och delaktighet i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jenny Humlerö; Carina Wettervik; [2017]
  Nyckelord :Preschool; parents; cooperation; power; influence; participation; knowledge; professionalism; Förskola; föräldrar; samarbete; makt; inflytande; delaktighet; kunskap; professionalitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vi har båda erfarenhet av att vi ofta fått dåligt resultat när föräldrarna svarat på enkätfrågor som handlar om delaktighet och inflytande, vilket bidragit till att vi skriver denna essä. Vi intar även ett hermeneutiskt perspektiv och kopplar ihop med vår essä där båda handlar om att tolka och försöka förstå andra människor utifrån olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Gunilla Pook; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; extra anpassningar; kollegiala samtal; känsla av sammanhang; stöd och särskilt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Pook, Gunilla (2017). Extra anpassningar - Röster från ett elevhälsoteam Additional Adjustments - Voices from a Student Health Team. Specialpedagogprogrammet, Lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 4. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; filmkonst; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 5. 5. Bortom det sportsliga : - en komparativ studie om problem samt möjligheter i AIK Hockeys externa kommunikation via Hemsida och Instagram

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Malin Öhman; [2015]
  Nyckelord :Publiker; Kommunikation; Information; PR; Ishockey; AIK Hockey; Djurgården Hockey;

  Sammanfattning : AIK Hockey har under ett antal år haft problem med låga publiksiffror på hemmamatcherna. Det finns många olika anledningar till att publiken sviker, men syftet med denna uppsats har varit att genom en jämförande analys med Djurgården Hockey, beskriva och analysera hur AIK hockey kommunicerar via hemsidan och Instagram till publiker. LÄS MER