Sökning: "smärta taktil massage"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden smärta taktil massage.

 1. 1. Skatta och lindra smärta hos äldre personer i livets slutskede : Ur sjuksköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rose-Marie Eklund; Maria Wilén; [2018]
  Nyckelord :äldre personer; sjuksköterska; smärta; livets slutskede; hemsjukvård;

  Sammanfattning : För att den äldre personen i livets slutskede ska kunna få en god smärtlindring är det viktigt att smärtan uppmärksammas och skattas. Omvårdnadspersonal och sjuksköterskor står många gånger den äldre personen närmast och deras kompetens är avgörande för om smärta uppmärksammas. LÄS MER

 2. 2. Alla berörs - Taktil massage vid bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Hellke; Sara Svensson Stolt; [2013-06-03]
  Nyckelord :Taktil massage; bröstcancer; mastektomi; lidande; välbefinnande; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Taktil massage är en komplementär behandlingsmetod som fokuserar på beröring av huden. Tidigare forskning har visat att taktil massage kan vara smärtlindrande och avslappnande samt lindra ångest och oro. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och orsakar ofta ett stort lidande. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser samt effekter av mjuk massage som omvårdnadsåtgärd- en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Carina Löfstaf; Sara Norgren Mökjas; [2013]
  Nyckelord :Beröring; komplementär; patient; taktil massage;

  Sammanfattning : Bakgrund: Beröring är nödvändig för hälsan och välmående. Beröringssinnet är det sinne som utvecklas först och som lämnar kroppen sist i livet. Mjuk massage är en etablerad metod inom delar av sjukvården sedan början av 1990-talet. LÄS MER

 4. 4. Taktil massage - Som omvårdnadsåtgärd vid smärta

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Drotta; Åsa Lindstrand; [2012-02-03]
  Nyckelord :Smärta; beröring; lindring; taktil massage;

  Sammanfattning : Smärta är ett vanligt förekommande symtom hos de patienter sjuksköterskan vårdar. Att lindra smärtupplevelsen är en av sjuksköterskans huvuduppgifter. Utöver sedvanlig behandling mot smärta finns komplementära metoder sjuksköterskan kan använda sig av. LÄS MER

 5. 5. Taktil massage som omvårdnadsåtgärd vid smärta.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Björklund; Charlotta Hedberg; Johanna Hedlund Kjellberg; [2011-06-08]
  Nyckelord :taktil massage; smärta; smärttillstånd; omvårdnadsåtgärd; sjuksköterska; behandlingseffekt; lindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt förekommande fenomen inom sjukvården och analgetika är inte alltid tillräckligt för att uppnå tillfredställande smärtlindring. Taktil massage är ett relativt nytt begrepp och en ny metod inom hälso- och sjukvården som kan vara ett bra komplement till traditionella smärtbehandlingsmetoder. LÄS MER