Sökning: "smärta vid vaccination"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden smärta vid vaccination.

 1. 1. Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att förbereda spädbarn inför vaccinering : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Hannah Johansson; Sandra Juhl; [2023]
  Nyckelord :Child health service; preparation; pain-management interventions; qualitative study; vaccination; child health service nurses experiences; Barnhälsovård; förberedelser; smärtstillande interventioner; kvalitativ studie; vaccination; barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förberedandet av barn inför vaccinering innefattar aktivt förebyggande och lindrande av smärta då det ses som del i god omvårdnad. Det kan nås via flera olika smärtlindrande interventioner som är; fysiologiska, farmakologiska, psykologiska och/ eller injektionstekniska. LÄS MER

 2. 2. Trick vid stick - Avlednings effekter för barns smärtreducering : En beskrivande litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Johanna Enkvist; Elin Mattsson; [2023]
  Nyckelord :Literature review; Caring sciences; Pain; Paediatric; Nursing; Litteraturstudie; Omvårdnad; Pediatrik; Smärta; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn i alla åldrar kan känna smärta vid nålstick vilket är starkt sammankopplat med rädsla. Det kan generera stress och negativa minnen inför framtida vårdtillfällen, med risk för individ, vård och ökade samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Effekt av bröstmjölk och glukoslösning som lindring vid procedurrelaterad smärta hos barn 1-24 månader : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lundvall; Annie Lundvall; [2022]
  Nyckelord :Infant; Analgesia; Non-pharmacological; Literature review; Nursing science; Spädbarn; Smärtlindring; Icke-farmakologisk; Litteraturstudie; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund. Barns smärta kan orsaka oro och ångest, vilket även kan öka föräldrars stressnivå och förtroende för hälso- och sjukvård. Inom slutenvård visar forskning att mindre än en tredjedel barn fått adekvat smärtlindring. LÄS MER

 4. 4. VR Diversion Software for Alleviation and Prevention of the Fear of Needles during Immunization Procedures

  Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Thomas Gräslund; Hugert Fabian; [2022]
  Nyckelord :VR; diversion; needle fear; immunization; vaccination; trypanophobia;

  Sammanfattning : Currently available VR-diversion solutions for vaccination lack key features for delivering an immersive and pleasurable experience. A tailor-made diversionary semi-interactive VR-experience software for vaccination procedures has been developed using mainly the game engine Unity and programmed in C#. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid vaccination av elever med stickrädsla : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Persson; [2022]
  Nyckelord :Needle fear; nursing measures; pupils; qualitative; school nurse; Elever; kvalitativ; nålrädsla; omvårdnadsåtgärder; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stickrädsla är vanligt förekommande bland barn i alla åldrar och kan i samband med vaccinationer leda till försvårande omständigheter. Det finns dock omvårdnadsåtgärder som kan lindra såväl rädsla som smärta hos barn vid nålrelaterade procedurer, som vaccination. LÄS MER