Sökning: "smärta vid vaccinationer"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden smärta vid vaccinationer.

 1. 1. Skolsköterskors erfarenheter av omvårdnadsåtgärder vid vaccination av elever med stickrädsla : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Persson; [2022]
  Nyckelord :Needle fear; nursing measures; pupils; qualitative; school nurse; Elever; kvalitativ; nålrädsla; omvårdnadsåtgärder; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stickrädsla är vanligt förekommande bland barn i alla åldrar och kan i samband med vaccinationer leda till försvårande omständigheter. Det finns dock omvårdnadsåtgärder som kan lindra såväl rädsla som smärta hos barn vid nålrelaterade procedurer, som vaccination. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta vid vaccination av barn : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Sjögren; Julia Edholm; [2021]
  Nyckelord :Pain-relief; children; vaccination; nursing interventions; Smärtbehandling; barn; vaccination; omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccination av barn är vanligtvis förknippat med smärta och ångest på grund av nålstick och är en av orsakerna till varför vaccinationer inte alltid genomförs. Brist på smärtlindring i samband med vaccination utsätter barn för onödigt lidande, kan påverka framtida upplevelser av smärta, leda till stickrädsla och påverka framtida patienters vilja att söka nödvändig vård. LÄS MER

 3. 3. Rutinmässig smärtlindring med bedövningskräm och sötningsmedel i samband med vaccination hos barn : - En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lotten Sääf; Hanna Wahlbäck; [2021]
  Nyckelord :childhood vaccination programmes; analgesia; local anesthetics; sweetening agents; barnvaccinationsprogram; smärtlindring; bedövningskräm; sötningsmedel;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn som genomgår vaccination enligt allmänt vaccinationsprogram upplever smärta under injektioner. Smärtlindrande metoder som bedövningskräm och sötningsmedel finns, men används inte rutinmässigt. Detta utgör ett onödigt lidande för dessa barn. LÄS MER

 4. 4. Vaccinationsrelaterad rädsla hos flickor i samband med HPV- vaccination : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linda Nilsson; Cecilia Bäck; [2016]
  Nyckelord :Fear of needles; HPV- vaccination; school health service; immunization; fear of vaccination; Stickrädsla; HPV-vaccination; elevhälsovård; vaccination; vaccinationsrädsla;

  Sammanfattning : Forskning om stickrädda barn i elevhälsovården bedöms som otillräcklig, men betydelsefull då många vaccinationer sker i skolan. Syftet var att undersöka flickors upplevelser kring HPV- vaccination i elevhälsovården. Uppsatsstudien hade en mixad metod design och studien var baserad på enkätsvar från 14 flickor i årskurs fem och sex. LÄS MER

 5. 5. Wow, du klarade det och så bra det gick : Skolsköterskors erfarenhet av lågstadiebarn som inte vill medverka vid vaccination.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Nylander; Caroline Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :vaccination; omvårdnad; skolsköterska; rädsla;

  Sammanfattning : Introduktion: Vaccination är en viktig del i skolsköterskans uppdrag och utförs till barn i åldrarna 6-18 år. Det är en förebyggande åtgärd som minskar risken för insjuknande, funktionsnedsättning, spridning av sjukdomar och för tidig död. Vaccinering under barndomen är procedurer som många gånger framkallar smärta och ångest. LÄS MER