Sökning: "smärtbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet smärtbedömning.

 1. 1. Möjligheter och svårigheter för sjuksköterskor att bedöma och hantera postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Johannes Salonen; Askar Shehab; [2024-02-12]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Postoperativ smärta; kirurgi; fokusgrupper; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier visar att postoperativ smärta förblir underbehandlad, trots att 80% av alla patienter upplever en måttlig till svår smärta efter operation. Studier visar även att sjuksköterskors kunskap gällande smärta är otillräcklig och att sjuksköterskornas egna värderingar kommer in i smärtbedömningen, vilket påverkar den smärtlindring som patienterna erhåller. LÄS MER

 2. 2. "Varför har jag fortfarande ont?" Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av och strategier för prehospital smärta och smärtlindring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Agneta af Bjerkén; Selma Holmgren; [2024]
  Nyckelord :smärta; prehospital; strategier; utmaningar; erfarenheter; ambulanssjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är vanligt förekommande hos patienter inom den prehospitala vården och en vanlig orsak till att människor ringer 112. Inom ambulanssjukvården är det sjuksköterskorna som bedömer och behandlar patientens smärta, utifrån den information som inhämtas på plats. LÄS MER

 3. 3. Postoperativ smärtbedömning; Sjuksköterskans perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanne-Lie Johansson Norgren; Tina Boström Vanvreten; [2024]
  Nyckelord :Erfarenhet; Postoperativ; Sjuksköterska; Smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund Postoperativ smärtbedömning är visad vara bristande, trots att antalet genomförda operationer ökar i hela världen. Otillräcklig eller utebliven smärthantering kan leda till komplikationer som lunginflammation och atelektaser. Komplikationerna kan i sin tur leda till ökad vårdtid för patienter. LÄS MER

 4. 4. Parent perspectives on the barriers and enablers to effective pain assessment in children with disabilities : A literature study

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elinor Bradshaw; [2024]
  Nyckelord :Children with disabilities; family; nursing; pain; pain analysis; Barn med funktionsvariation; familj; omvårdnad; smärta; smärtanalys;

  Sammanfattning : Introduction: Children with disabilities (CwD) experience pain more often than healthy children. Assessing their pain is complicated by their limited communication skills, multiple complex pain problems and the presence of maladaptive behaviors, leading to underestimation and undertreatment of pain. LÄS MER

 5. 5. Prehospital smärtbedömning från sjuksköterskors perspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Adina Johansson; Ann Åman Thiel; [2023]
  Nyckelord :Pain assessment; pain management; pain measurement; nurse; pre-hospital; ambulance; Prehospital smärtbedömning; sjuksköterska; ambulanssjuksköterska; smärtskattning; ambulanssjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Prehospitala smärtbedömningar är en utmaning för ambulanssjuksköterskan. Korrekt smärtbedömning är viktig då akut smärta som inte lindras kan ge allvarliga konsekvenser för patienten. LÄS MER