Sökning: "smärtbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 182 uppsatser innehållade ordet smärtbedömning.

 1. 1. Monitorering av nociception – Är höger eller vänster sida att föredra?

  Magister-uppsats,

  Författare :Alexander Holmér; Roshni Patel; [2020-06-26]
  Nyckelord :PMD-200; NoL-index; nociception; generell anestesi; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Background: Today elderly and patients with complex diseases undergo anesthesia which used to be impossible. These patients often require pharmaceuticals which complicate the assessment of intraoperative nociception. LÄS MER

 2. 2. Bedömning och behandling av smärta på kanin vid svenska veterinärkliniker : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Amanda Trolin; [2020]
  Nyckelord :kanin; smärta; smärtlindring; opioid; NSAID; lokalanestetikum;

  Sammanfattning : Kaninen (Oryctolagus cuniculus) används i biomedicinsk forskning och sedan flera år tillbaka har dess popularitet ökat som sällskapsdjur, något som ställer högre krav på veterinärvård av dessa djur. Smärta kan bedömas med objektiva och subjektiva metoder, som t.ex. bedömning av fysiologiska parametrar och beteenden. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av smärtbedömning för smärtbehandling av patienter med substansbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Rivan Shilish; Nabaa Alshebly; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annelie Ohlén Wetterlund; Freyja Hatt; [2020]
  Nyckelord :häst; smärtbedömning; smärtskala; samstämmighet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Att identifiera och gradera smärta är inte en självklarhet ens vid bedömning av människor, som i de flesta fall kan beskriva sin egen smärta. Bedömning av smärta hos djur innebär ytterligare svårigheter, då de inte kan kommunicera verbalt och ofta döljer sin smärta, vilket gör att hjälpmedel såsom smärtskalor är nödvändigt. LÄS MER

 5. 5. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att bedöma och dokumentera smärta hos sederade eller sövda icke-verbala patienter : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Samantha Liljegren; Stina Wessling; [2020]
  Nyckelord :documentation; intensive care nurse; nurse anesthetist; nonverbal; pain assessment; anestesisjuksköterska; dokumentation; icke-verbal; intensivvårdssjuksköterska; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärtbedömningar är ett vanligt förekommande moment i anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors dagliga arbete. Tidigare forskning visar att det finns okunskap om att sederade patienter inte behöver smärtbedömas, trots att annan forskning visar att patienter kan uppleva smärta under sedering eller sövning. LÄS MER