Sökning: "smärtbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet smärtbedömning.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Skillnader i smärtuttryck hos halta mjölkkor före och efter behandling av ortopediska sjukdomar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alexandra Granlund; [2022]
  Nyckelord :smärtuttryck; nötkreatur; mjölkkor; hälta; smärtansikte; smärtskala;

  Sammanfattning : Smärta är ett viktigt djurvälfärdsproblem hos nötkreatur och ortopediska sjukdomar som orsak till smärta är vanligt förekommande. Användningen av smärtlindring till nötkreatur varierar i hög grad vilket kan hänga ihop med svårigheterna till smärtbedömning. LÄS MER

 3. 3. Enabling Equitable Pain Management : Understanding gender bias in pain assessment and designing for equitable care delivery

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anubhuti Gupta; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The healthcare field, just like any industry which is driven by people, their interactions and decisions, is affected by the social norms and biases. Historically being centred around the average white male, the healthcare structure, systems and process are not equitable. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att smärtbedöma icke-verbala barn. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jazmin Voigth Vallejos; Nathalie Wozniak; [2022]
  Nyckelord :Icke-verbala barn; Lidande; Sjuksköterskor; Smärtbedömning; Upplevelser.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smärta är fortfarande ett vanligt och viktigt problem hos barn inneliggande på sjukhus. Obehandlad smärta kan leda till kortvariga och långvariga psykologiska och fysiologiska konsekvenser för denna grupp. Icke-verbala barn har inte förmåga att verbalt kunna beskriva sina upplevelser och anses därför vara speciellt utsatta för smärta. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av butorfanol vid sedering av nötkreatur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lovisa Snygg; [2022]
  Nyckelord :Butorfanol; nötkreatur; kalv; sedering; smärtbedömning;

  Sammanfattning : Kastration av handjur är ett rutinmässigt ingrepp som används av boskapsägare runtom i världen för att underlätta hanteringen av deras djur. En kastration av en tjurkalv kan utföras på flera olika sätt, men kirurgisk kastration är en metod som föredras av många veterinärer. LÄS MER