Sökning: "smärtgenombrott"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet smärtgenombrott.

 1. 1. Anestesisjuksköterskors handläggning av postoperativ smärtlindring i generell anestesi : - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Simon Bjerger; David Andersson; [2020]
  Nyckelord :Anaesthetic nursing; Caritative caring; Nurse anaesthetic; Perioperative dialog; Person-centred care; Perioperativ pain management; Postoperative pain; Postoperative pain management.; Anestesiologisk omvårdnad; Caritativ vård; Perioperativ dialog; Post- och perioperativ smärtlindring; Katie Eriksson.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det är fortsatt förekommande med komplikationer relaterat till medelsvår och svår postoperativ smärta. Anestesisjuksköterskan har det samlade omvårdnadsansvaret för patienten perioperativt. En helhetsbedömning av patienten avgör postoperativt smärtlindringsbehov. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av postoperativ smärta inom de första 30 minuterna postoperativt i samband med rotatorkuffsuturering eller korsbandsrekonstruktion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marie Vikingsson; Jeanette Johansson; [2018]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det opereras cirka 2000 patienter för rotatorkuffsuturering och cirka 3500 patienter för korsbandsrekonstruktion per år i Sverige. Båda patientgrupperna har i studier visats uppleva allvarlig postoperativ smärta vilket kan leda till kvarstående postoperativ smärta vid otillräcklig behandling. LÄS MER

 3. 3. Intranasalt fentanyl för behandling av genombrottssmärta vid cancersjukdom : En litteraturstudie med fokus på farmakokinetik, klinisk effekt, biverkningar och patientacceptans.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

  Författare :Malin Stigbrand; [2017]
  Nyckelord :fentanyl; nasal; cancer; smärtgenombrott;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av långvarig smärta hos personer med endometrios

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maja Andersson; Saara Matero; [2017]
  Nyckelord :Endometrios; Lidande; Långvarig smärta; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en vanlig, men relativt okänd sjukdom som uppstår genom att livmoderslemhinna växer utanför livmoderhålan och därigenom orsakar inflammationer i till exempel bukhinna, äggstockar eller tarmar. I genomsnitt tar det mellan sju och nio år från första symtom till dess att diagnos ställs. LÄS MER