Sökning: "smärthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet smärthantering.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av postoperativ vård och smärthantering : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Jonas Karjalainen; Josefin Larsson; [2022]
  Nyckelord :experiences; pain assessment; pain management; postoperative pain; qualitative method;

  Sammanfattning : Background: Postoperative pain is a global issue. Although knowledge of the issue is well known and measures have been taken to reform the care, a large proportion of surgical patients experience severe postoperative pain. Without adequate pain relief, recovery might be postoperatively inhibited or prolonged. LÄS MER

 3. 3. Comparison of non-invasive neuromodulation and plasticity guided treatment methods in patients experiencing phantom limb pain: a systematic review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Lisa Kindbom Uddh; Ida Andreasson; [2022]
  Nyckelord :Review; pain scales; amputation; pain management; post amputation pain; Litteraturstudie; smärtskalor; amputation; smärthantering; smärta efter amputation;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka vilken behandlingsmetod, plasticitetsgrundad eller icke-invasiv neuromodulering som presenterar bäst resultat av smärtlindring hos personer som upplever fantomsmärtor efter en amputation. Metod: Litteraturundersökningen utfördes i 3 databaser; MEDLINE, CINAHL och PsycINFO. LÄS MER

 4. 4. Enabling Equitable Pain Management : Understanding gender bias in pain assessment and designing for equitable care delivery

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anubhuti Gupta; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The healthcare field, just like any industry which is driven by people, their interactions and decisions, is affected by the social norms and biases. Historically being centred around the average white male, the healthcare structure, systems and process are not equitable. LÄS MER

 5. 5. Personcentrerad vård vid kronisk smärta - Sjuksköterskans erfarenheter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Carolina Carlsson; Elsa Ibishi; [2022]
  Nyckelord :Attitudes; Chronic pain; Nurse’s experience; Person-centered care; Attityder; Kronisk smärta; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk smärta är ett hälsoproblem med en negativ påverkan på människors livskvalité. En av sjuksköterskornas kärnkompetenser är personcentrerad vård vilket visar ha ett positivt inflytande på kvalitén på patientens omvårdnad. Syfte:Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerad vård vid kronisk smärta. LÄS MER