Sökning: "smärtlindring mobilisering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden smärtlindring mobilisering.

 1. 1. Patienters upplevelse av smärta och smärtlindring efterhöftkirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Svedner; Elin Önnevall; [2020]
  Nyckelord :hip surgery; hip fracture; osteoarthritis; pain; pain relief; patient perspective; elderly; höftkirurgi; höftfraktur; artros; smärta; smärtlindring; patientperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersrelaterade sjukdomar och skador som höftledsartros och höftfrakturer ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Vårdkostnader för smärta relaterat till höftkirurgi förväntas därmed öka. LÄS MER

 2. 2. Hinder vad beträffar patienters mobilisering efter höftfrakturer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Max Andersson; Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Patient; Höftfraktur; Mobilisering; Hinder; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer är den vanligaste typen av fraktur för personer över 80 år, förekomsten är över 18 000 per år i Sverige. Flertalet studier visar brister i mobiliseringen postoperativt och att patienter därmed är stillasittande i flertalet av dygnets timmar. LÄS MER

 3. 3. Hinder och möjligheter för tidig mobilisering : En systematisk litteraturöversikt med inriktning på intensivvårdspatienter med invasivt andningsstöd

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sanna Andersson; Emma Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården karakteriseras av en högteknologisk miljö där fokus riktas till livsuppehållande och botande åtgärder vilket kan ge mindre utrymme för mobilisering av patienterna. Mobilisering av intensivvårdspatienter utgör dock en viktig del i omvårdnadsuppgifterna hos en intensivvårdssjuksköterska där de negativa effekterna av immobilisering har visat sig stora. LÄS MER

 4. 4. Förbättrad metod för tidig mobilisering av planerat kejsarsnittförlösta En kvalitativ studie av patienternas upplevelser

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Maryam Shafie; [2015]
  Nyckelord :agile; caesarean section; improvement; mobilization; pain relief; scrum; agil; förbättringsarbete; kejsarsnitt; mobilisering; scrum; smärtlindring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Patientens smärta efter total knäplastik, med eller utan lokal infiltrationsanalgesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulrika Wiberg; Agneta Hagren; [2014]
  Nyckelord :Total knäplastik; lokal infiltrationsanalgesi; postoperativ smärta; mobilisering; vårdtid; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Total knäplastik (TKA) ger svår postoperativ smärta. Smärtan försvårar mobilisering, leder till hög dos analgetika och till att patienten stannar länge på sjukhus. Sedan lokal infiltrationsanalgesi (LIA) initierades sägs mobilisering ha förbättrats och smärta och vårtid minskat. LÄS MER