Sökning: "smärtskalor"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet smärtskalor.

 1. 1. Samstämmighet hos djurhälsopersonal vid smärtbedömning av häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Annelie Ohlén Wetterlund; Freyja Hatt; [2020]
  Nyckelord :häst; smärtbedömning; smärtskala; samstämmighet; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Att identifiera och gradera smärta är inte en självklarhet ens vid bedömning av människor, som i de flesta fall kan beskriva sin egen smärta. Bedömning av smärta hos djur innebär ytterligare svårigheter, då de inte kan kommunicera verbalt och ofta döljer sin smärta, vilket gör att hjälpmedel såsom smärtskalor är nödvändigt. LÄS MER

 2. 2. Topikal administrering av lidokain över mesovarium vid ovariehysterektomi på katt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Ovariehysterektomi; OHE; Katt; Lidokain; Tropikal; Lokalbedövning; Mesovarium;

  Sammanfattning : Feline ovariohysterectomy (OHE) is a common surgical procedure in veterinary medicine. This procedure is assumed to cause moderate pain. LÄS MER

 3. 3. Omvårdnadsåtgärder som kan lindra smärta i palliativ vård: En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Ulrica Busk; Anne Edvall; [2018]
  Nyckelord :Four cornerstones; literature review; multidimensional pain; nursing interventions; pain relief and palliative care; Flerdimensionell smärta; fyra hörnstenarna; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; palliativ vård och smärtlindring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fram till 1950-talet sågs smärta som ett fysiskt problem men då började smärtan även ses som flerdimensionell. Hos patienter i palliativ vård är flerdimensionell smärta vanligt förekommande. LÄS MER

 4. 4. Intuition - Begreppsanalys och tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patient med postoperativ smärta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Annika Arthursson; Sofie Luvö; [2017]
  Nyckelord :intuition; begreppsanalys; förtrogenhetskunskap; postoperativ smärta; beslutsfattande; bedömning; klinisk blick; expert;

  Sammanfattning : Intuition som begrepp används vanligtvis inte inom vårdvetenskaplig forskning i Sverige, men används internationellt såväl inom vårdvetenskap som inom annan forskning. Studiens syfte är att tydliggöra begreppet intuition och beskriva begreppets tillämpning i samband med sjuksköterskans beslutsfattande vid vård av patienter med postoperativ smärta. LÄS MER

 5. 5. Kronisk smärta hos hundar med osteoartrit : en jämförelse av två smärtskalor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Sundkvist; [2017]
  Nyckelord :osteoartrit; kronisk smärta; Helsinki Chronic Pain Index; Canine Brief Pain Inventory; smärtskala;

  Sammanfattning : Mer än 20% av hundar över ett års ålder drabbas av osteoartrit. Det är en ledsjukdom med förslitning av ledbrosket, benpålagringar och ofta inflammation i ledkapseln som följd. Sjukdomen leder till kronisk smärta och sänkt livskvalitet hos de hundar som inte får tillräcklig behandling. LÄS MER