Sökning: "smärtstillande läkemedel"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden smärtstillande läkemedel.

 1. 1. Smärtupplevelser hos patienter med avancerad cancer : - En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Erika Eriksson; Tove Mathilda Hansson; [2019]
  Nyckelord :Avancerad cancer; litteraturöversikt; patient; smärta; upplevelser; vuxna.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett återkommande begrepp i beskrivningen av patienter som lider av avancerad cancersjukdom. För att som sjuksköterska kunna smärtlindra dessa patienter behövs förståelse och insikt i den typ av smärta som patienterna upplever. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsverket återkallande av flunixin för behandling av livsmedelsproducerande djur

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Ulrika Holmquist; [2019]
  Nyckelord :Dietanolamin; DEA; flunixin; carcinogent;

  Sammanfattning : Flunixin är ett antiinflammatoriskt och smärtstillande veterinärläkemedel. Det har tillsammans med fyra andra veterinära läkemedel blivit återkallade för medicinering av livsmedelsproducerande djur inom EU. Syftet med litteraturstudien är att utreda vad som ligger bakom återkallandet och vilka risker dietanolamin utger. LÄS MER

 3. 3. Prisskillnader på läkemedel i Norden - En prisjämförelse av icke receptbelagda smärtstillande läkemedel mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Prütz; [2019]
  Nyckelord :Bertrand med produktdifferentiering; läkemedel; prisjämförelse; Business and Economics;

  Sammanfattning : The thesis sets out to evaluate price differences on the Nordic market for non-patent covered pain relief medicines with the active substances’ acetylsalicylic acid, ibuprofen and paracetamol. It also sets out to evaluate the effect of first entrant on the prices of the active substances. LÄS MER

 4. 4. Musik som omvårdnadsåtgärd vid smärta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sunna Kuoljok; Mary Walker; [2019]
  Nyckelord :musik; omvårdnad; smärta; musikintervention; smärtbehandling; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Smärta är en subjektiv och unik upplevelse för  individen. Smärta är också den främsta anledningen till varför människor söker vård. Inom hälso- och sjukvården finns  många läkemedel och metoder som används för smärtlindring. Musik har visat sig ha hälsofrämjande egenskaper, bland annat inom rehabilitering efter stroke. LÄS MER

 5. 5. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER