Sökning: "smärttecken"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet smärttecken.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra patienters smärta vid trycksår : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Katarina Jarnbjer; Linda Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenheter; lindra; patienter; sjuksköterskor; smärta; trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är ett vanligt förekommande omvårdnadsproblem inom sjukvården som ofta kopplas till en förvärvad vårdskada. Förekomsten av smärta vid trycksår är hög och orsakar ett lidande som påverkar patientens psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter vid bedömning av barns fysiska smärta

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rasmus Rasmusson; Simon Markussen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta förekommer i alla åldrar och är ett folkhälsoproblem världen över. Smärtskattning av barn yngre än fem år utgör en stor prövning för sjuksköterskor. Det kan därför medföra en ökad risk för underbehandlade smärttillstånd och en försämrad livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Att identifiera smärta hos patienter med demenssjukdom : - Det är ingen gissningslek

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Sofie Olofsson; Catrin Gustavsson; Jenny Sandell Skogsmo; [2012]
  Nyckelord :Demens; smärta; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan bör vid omvårdnad av patienter med avancerad demenssjukdom tänka holistiskt så att smärttecken kan ses och tolkas utifrån patientens behov. Med kunskap och ett empatiskt arbetssätt kan sjuksköterskan identifiera smärta hos patienter med avancerad demenssjukdom som saknar verbal förmåga. LÄS MER

 4. 4. Aj, jag har ont! – En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan bedöma patientens postoperativa smärta

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Caroline Eriksson; Olga Holmbeck; [2011]
  Nyckelord :Postoperativ; smärta; smärtbedömning; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativ smärta är vanligt förekommande efter en genomgången operation. Den postoperativa smärtan kan leda till onödigt lidande för patienten. Vid en operation utsätts patienten för en större eller mindre ”skada”, där hud, muskler, leder och nerver skadas. LÄS MER

 5. 5. Att identifiera smärta hos personer med demenssjukdom : En litteraturstudie i omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Hue Nguyen; Dilek Yalcin; [2010]
  Nyckelord :pain; dementia; nursing staff; pain assessment; pain indications; Smärta; demenssjukdom; vårdpersonal; smärtbedömning; smärttecken;

  Sammanfattning : Background: Pain can be a constant problem in many older people's daily life, associated with particular physical and social disability, depression and poor quality of life. Dementia diseases are often associated with old age. LÄS MER